BSD

Psalm 118

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
Vers 13: Jij: De dichter adresseert hier rechtstreeks zijn vijand.
Vers 22: Hoeksteen: David werd verworpen door zijn eigen vader en broers toen de profeet Samuel aankondigde dat één van de zonen tot koning gezalfd zou worden. Niemand dacht eraan David van achter de schapen te roepen.
 1. Dankt Hashem, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
 2. Zeg nu toch Israël: want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
 3. Zeg toch huis van Aaron: want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
 4. Zegt toch jullie, die Hashem vrezen: want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
 5. Uit benauwdheid riep ik tot Hashem, Hashem antwoordde en stelde mij in de ruimte.
 6. Hashem is met mij, ik vrees niet; wat zal een mens mij doen?
 7. Hashem is met mij, onder mijn helpers en ik zal neerzien op mijn haters.
 8. Het is beter te schuilen bij Hashem dan te vertrouwen op een mens;
 9. het is beter te schuilen bij Hashem dan op edelen te vertrouwen.
 10. Alle natiën omringden mij - in de naam van Hashem heb ik ze neergehouwen;
 11. zij omringden mij, ook omsingelden ze mij - in de naam van Hashem heb ik ze neergehouwen;
 12. zij omringden mij als bijen, zij werden als een doornenvuur uitgeblust - in de naam van Hashem heb ik ze neergehouwen.
 13. Jij stootte mij duchtig tot vallens toe, maar Hashem redde mij.
 14. Hashem is mijn sterkte en mijn psalm, en Hij was mij tot redding.
 15. Hoort! jubellied en zegezang in de tenten van de rechtvaardigen: de rechterhand van Hashem doet krachtige daden,
 16. de rechterhand van Hashem verhoogt, de rechterhand van Hashem doet krachtige daden!
 17. Ik zal niet sterven, want ik zal leven en ik zal alle daden van Hashem vertellen.
 18. Hashem heeft mij zwaar gekastijd, maar gaf mij niet over aan de dood.
 19. Open voor mij de poorten van gerechtigheid, ik zal daar binnengaan en Hashem danken.
 20. Dit is de poort van Hashem, rechtvaardigen zullen daardoor binnengaan.
 21. Ik dank U, want U hebt mij geantwoord en U werd mij tot redding.
 22. De steen veracht door de bouwlieden, werd tot de belangrijkste hoeksteen,
 23. dit was van Hashem, het was wonderlijk in onze ogen.
 24. Dit is de dag die Hashem gemaakt heeft; laten wij juichen en ons verheugen.
 25. Alstublieft Hashem, red toch, alstublieft Hashem, breng toch succes!
 26. Gezegend is hij, die komt in de naam van Hashem; wij zegenen jullie uit het huis van Hashem.
 27. Hashem is Elokim, die ons verlicht. Bindt het feest[offer] met touwen aan de hoeken van het altaar.
 28. U bent mijn Elokim, en ik wil U danken, Elokim, ik wil U verhogen.
 29. Dankt Hashem, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.