BSD

Psalm 116

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Ik heb [Hem] lief, want Hashem hoort mijn stem en mijn smekingen.
 2. Want Hij neigt zijn oor tot mij, daarom zal ik mijn leven lang tot Hem roepen.
 3. Banden van de dood hadden mij omringd en angsten voor het dodenrijk hadden mij gevonden, ik ondervond angst en moeite.
 4. Maar ik riep de naam van Hashem aan: Alstublieft Hashem, red mijn ziel!
 5. Genadig is Hashem en rechtvaardig, en onze Elokim is barmhartig.
 6. Hashem behoedt de eenvoudige; ik was arm, maar Hij heeft mij gered.
 7. Keer weer, mijn ziel, naar je rustplaats, want Hashem heeft je welgedaan.
 8. Want U hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen en mijn voeten van struikelen.
 9. Ik zal wandelen voor het aangezicht van Hashem in de landen van de levenden,
 10. ik heb geloofd, hoewel ik zei: ik heb bovenmatig geleden.
 11. In mijn haast zei ik: elk mens is een leugenaar.
 12. Hoe zal ik Hashem al zijn weldaden aan mij vergelden?
 13. Ik zal de beker der verlossing opheffen en de naam van Hashem aanroepen.
 14. Ik zal mijn geloften aan Hashem betalen, in de aanwezigheid van heel zijn volk.
 15. Kostbaar is in de ogen van Hashem de dood van zijn vromen.
 16. Ach Hashem, want ik ben uw knecht, ik ben uw knecht, zoon van uw dienstmaagd: U hebt mijn banden losgemaakt.
 17. Ik zal voor U een dankoffer brengen en de naam van Hashem aanroepen.
 18. Ik zal mijn geloften aan Hashem betalen in de aanwezigheid van heel zijn volk,
 19. in de voorhoven van het huis van Hashem. In je midden, Jeruzalem! Halleluja!

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.