BSD

Psalm 115

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Niet ons, Hashem, niet ons, maar uw naam geef eer, om uw liefde en uw trouw.
 2. Waarom zouden de natiën zeggen: waar is toch hun Elokim?
 3. Onze Elokim is in de hemel, Hij doet al wat Hem behaagt.
 4. Hun afgoden zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden;
 5. zij hebben een mond, maar kunnen niet spreken, zij hebben ogen, maar kunnen niet zien,
 6. zij hebben oren, maar kunnen niet horen, zij hebben een neus, maar kunnen niet ruiken,
 7. zij hebben handen, maar zij kunnen niet tasten, zij hebben voeten, maar zij kunnen niet gaan, zij spreken niet door hun keel.
 8. Die hen maakten, zullen worden als zij, ieder die op hen vertrouwt.
 9. Israël, vertrouw op Hashem, Hij is hun hulp en hun schild;
 10. huis van Aaron, vertrouw op Hashem, Hij is hun hulp en hun schild;
 11. hij die Hashem vreest, vertrouw op Hashem, Hij is hun hulp en hun schild.
 12. Hashem gedenkt ons; Hij zal zegenen, Hij zal het huis van Israël zegenen, en Hij zal het huis van Aaron zegenen;
 13. Hij zal zegenen, die Hashem vrezen, zowel de kleinen als de groten.
 14. Moge Hashem je vermeerderen, jij en je kinderen.
 15. Gezegend zijn jullie door Hashem, die hemel en aarde gemaakt heeft.
 16. De hemel, is de hemel van Hashem, maar de aarde heeft Hij de mensenkinderen gegeven.
 17. Niet de doden zullen Hashem loven, noch zij die in de stilte zijn neergedaald,
 18. maar wij, wij zullen Hashem zegenen van nu tot in eeuwigheid. Halleluja.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.