BSD

Psalm 114

     psalms
  • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
  • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
  1. Toen Israël uit Egypte trok, Jacobs huis uit een volk van vreemde taal.
  2. Werd Juda zijn heiligdom, Israël zijn rijksgebied.
  3. De zee zag het en vluchtte, de Jordaan wendde zich achterwaarts;
  4. de bergen sprongen als rammen, de heuvelen als lammeren.
  5. Wat was er met jou zee, dat je vluchtte en Jordaan, dat je je achterwaarts wendde?
  6. En jullie bergen, dat jullie opsprongen als rammen, en jullie heuvelen als lammeren?
  7. Jij aarde beef voor het aangezicht van Hashem, voor het aangezicht van de Elokim van Jacob,
  8. Hij veranderde de rots in een waterplas en een steen in een waterbron.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.