BSD

Psalm 113

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Halleluja. Looft jullie knechten van Hashem, looft de naam van Hashem.
 2. Gezegend is de naam van Hashem van nu aan tot in eeuwigheid.
 3. Vanwaar de zon opgaat tot waar zij ondergaat, geloofd zij de naam van Hashem.
 4. Hashem is verheven boven alle natiƫn, boven de hemelen is zijn heerlijkheid.
 5. Wie is als Hashem, onze Elokim, die hoog is gezeten,
 6. die neerziet vanuit de hemel op de aarde?
 7. Die de geringe opricht uit het stof, Hij heft de arme op uit het slijk,
 8. om hem te doen zitten bij de edelen, bij de edelen van zijn volk;
 9. die een onvruchtbare huisvrouw doet wonen als een blijde moeder van kinderen. Halleluja.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.