BSD

Psalm 112

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

 1. Halleluja. Gelukkig de man, die Hashem vreest, die groot plezier heeft aan het doen van zijn geboden.
 2. Zijn nageslacht zal machtig zijn op aarde, een oprecht geslacht zal gezegend zijn;
 3. overvloed en rijkdom zijn in zijn huis, en zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand.
 4. Voor de oprechten schijnt het licht in de duisternis, Hij is genadig, barmhartig en rechtvaardig.
 5. Goed is de man die genadig is en uitleent, die zijn zaken recht bestuurt;
 6. want hij zal voor eeuwig niet wankelen, tot eeuwige gedachtenis zal een rechtvaardige zijn.
 7. Voor een kwaad gerucht zal hij niet vrezen, zijn hart is onversaagd, vertrouwend op Hashem;
 8. zijn hart is standvastig, hij zal niet vrezen, terwijl hij met vreugde op zijn vijanden ziet.
 9. Hij deelt uit, geeft aan de armen, zijn gerechtigheid duurt eeuwig, zijn hoorn verheft zich in ere.
 10. De goddeloze ziet het en ergert zich, hij knarst zijn tanden en wordt verteerd; de begeerte van de goddelozen gaat te gronde.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.