BSD

Psalm 111

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

 1. Halleluja. Ik zal Hashem danken met heel mijn hart, in de raad van de oprechten en de gemeente.
 2. Groot zijn de daden van Hashem, waard te onderzoeken door allen die daar plezier aan hebben.
 3. Majesteit en glorie zijn zijn werk, en zijn gerechtigheid houdt eeuwig stand.
 4. Hij maakte een gedenkteken voor zijn wonderen; genadig en barmhartig is Hashem.
 5. Hij gaf voedsel aan hen, die Hem vrezen, en gedenkt voor eeuwig zijn verbond.
 6. Hij verkondigde zijn krachtige daden aan zijn volk om hen de erfenis van de natiƫn te geven.
 7. De werken van zijn handen zijn waarheid en recht, al zijn voorschriften zijn betrouwbaar,
 8. zij zijn onwrikbaar voor altijd en eeuwig, en tot stand gebracht in waarheid en oprechtheid.
 9. Hij zendt zijn volk verlossing, voor eeuwig verordent Hij zijn verbond, heilig en gevreesd is zijn naam.
 10. De vreze van Hashem is het begin van de wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze nakomen. Zijn lof houdt voor eeuwig stand.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.