BSD

Psalm 110

     psalms
  • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
  • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Naar aanleiding van deze psalm het volgende uit de aantekeningen in de Stone Editie van de Hebreeuwse bijbel:
“Er is sprake van een onbekende psalmdichter. Mogelijk één van Davids soldaten die deze psalm schreef over zijn koning.” Aldus Ibn Ezra en Radak.

“Naar aanleiding van vers 4 vermeldt de genoemde Stone editie het volgende: “Een Joodse koning moet zijn als een priester om zijn volk dichter bij de dienst aan God te brengen.”

Overigens is dit een heel moeilijk te vertalen psalm.

Een andere lezing is te vinden op de site van Rabbi Tovia Singer.
  1. Betreffende David. Een psalm. Het woord van Hashem tot mijn heer: zet je aan mijn rechterhand, totdat ik je vijanden gelegd heb tot een voetbank voor je voeten.
  2. Hashem strekt je scepter uit vanuit Sion: heers te midden van je vijanden.
  3. je volk is één en al gewilligheid op de dag van je veldtocht, in koninklijke kledij, uit de schoot van de dageraad komt voor jou op de dauw van je jonge mannen.
  4. Hashem heeft gezworen en het spijt Hem niet: jij bent priester voor eeuwig en op de manier van een rechtvaardig koning.
  5. Hashem is aan je rechterhand. Hij verplettert koningen op de dag van zijn toorn;
  6. Hij zal rechtspreken over natiën, [een slachtveld] vol met lijken. Hij verplettert het hoofd van het machtige land.
  7. Hij [David] zal drinken uit de rivier langs de weg: daarom zal hij trots zijn hoofd opheffen.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.