BSD

Psalm 11

     psalms
  • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
  • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

  1. Voor de dirigent, van David; bij Hashem schuil ik. Hoe zeiden jullie tot mijn ziel: vlucht als een vogel naar jullie berg.
  2. Want zie de goddelozen spannen de boog en leggen de pijl aan op de pees van de boog om in het donker op de oprechten van hart te schieten.
  3. Want de grondslagen zijn vernietigd. Wat kan de rechtvaardige nog doen?
  4. Hashem is in zijn Heilige Tempel. De troon van Hashem is in de hemel. Zijn ogen zien, zijn blikken toetsen de mensenkinderen.
  5. Hashem toetst de rechtvaardige, maar de goddeloze en de liefhebber van geweld haat Hij.
  6. Hij laat het regenen op de goddelozen, kolen, vuur en zwavel en schroeiende wind is een deel van hun beker.
  7. Hashem is rechtvaardig. Hij heeft gerechtigheid lief, wiens aangezichten rechtschapenheid zullen aanschouwen.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.