BSD

Psalm 108

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

 1. Een lied. Een psalm van David.
 2. Mijn hart is gerust, Elokim, ik zal zingen en ik zal prijzen, zelfs met mijn ziel.
 3. Waak op, harp en citer, ik wil het morgenrood wekken.
 4. Ik zal U danken, Hashem, onder de volkeren en ik zal U prijzen onder de natiƫn,
 5. want hemelhoog is uw goedertierenheid, en zover de wolken reiken uw waarheid.
 6. Verhef U, boven de hemel, Elokim, en over heel de aarde zij uw eer.
 7. Zodat uw geliefden gered worden, bevrijd door uw rechterhand en antwoord mij.
 8. Elokim heeft gesproken in zijn heerlijkheid. Ik zal juichen, ik zal Sichem verdelen en het dal van Sukkot uitmeten.
 9. Van mij is Gilead en van mij is Manasse, en Ephraim is mijn helm, terwijl Juda mijn heersersstaf is;
 10. Moab is mijn wasbekken en op Edom werp ik mijn schoen, over Filistea zal ik juichen.
 11. Wie zal mij brengen naar de versterkte stad, wie zal mij leiden naar Edom?
 12. Bent U het niet, Elokim, die ons verworpen heeft, en niet uitgetrokken bent met onze legerscharen?
 13. Geef ons hulp tegen de vijand, want hulp van mensen is tevergeefs.
 14. Met Elokim zullen wij kloeke daden doen, en Hij zal onze vijanden vertrappen.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.