BSD

Psalm 102

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

 1. Een gebed van een ellendige, wanneer hij bezwijkt en voor Hashem zijn klacht uitstort.
 2. Hashem, hoor mijn gebed en laat mijn roep om hulp tot U komen;
 3. verberg uw aangezicht niet voor mij op de dag van mijn nood; neig uw oor tot mij op de dag dat ik roep, antwoord mij haastig.
 4. Want mijn dagen zijn opgegaan in rook en mijn gebeente gloeit als een vuurhaard;
 5. mijn hart is verzengd en verdord als gras, want ik vergat mijn brood te eten.
 6. Vanwege mijn luide zuchten kleeft mijn gebeente aan mijn vlees;
 7. ik ben gelijk aan een pelikaan in de woestijn en ik ben als een steenuil in het midden van puinhopen;
 8. ik ben waakzaam en ik ben als een eenzame vogel op het dak.
 9. De hele dag smaden mij mijn vijanden, zij bespotten mij en zij vloeken mij;
 10. want ik eet as als brood en ik meng mijn drank met tranen,
 11. vanwege uw vloek en uw toorn, omdat U mij hebt opgenomen en neergeworpen.
 12. Mijn dagen zijn als een langgerekte schaduw en ik verdor als gras.
 13. Maar U, Hashem, troont voor eeuwig en uw gedachtenis is van geslacht tot geslacht.
 14. U zult opstaan en zich over Sion erbarmen, want het is tijd om haar genadig te zijn, want de vastgestelde tijd is gekomen;
 15. want uw knechten hebben haar puinhopen lief en zijn bedroefd over haar stof.
 16. Dan zullen de volkeren de naam van Hashem vrezen, en al de koningen der aarde, uw eer,
 17. Hashem heeft Sion gebouwd en is verschenen in zijn heerlijkheid,
 18. Hij heeft zich gewend tot het gebed van de weerloze en versmaadde hun gebed niet.
 19. Dit is geschreven voor een volgend geslacht, en het volk dat geschapen zal worden, zal Hashem loven;
 20. want Hij ziet neer vanuit zijn heilige hoogte, Hashem schouwt vanuit de hemel op de aarde,
 21. om het zuchten van de gevangenen te horen, om hen die gedoemd waren te sterven te bevrijden;
 22. om in Sion de naam van Hashem te vertellen en zijn lof in Jeruzalem,
 23. wanneer de volkeren en de koninkrijken allemaal verzameld worden, om Hashem te dienen.
 24. Hij heeft op de weg mijn kracht verzwakt, Hij verkort mijn dagen.
 25. Ik zeg: mijn Elokim, neem mij niet weg op de helft van mijn dagen, uw jaren duren door alle geslachten heen.
 26. In de beginne grondvestte U de aarde, de hemel is het werk van uw handen;
 27. zij zullen vergaan, maar U houdt stand, en zij allen zullen verslijten als een kleed, en U verwisselt ze als een gewaad, en zij verdwijnen;
 28. maar U blijft dezelfde en uw jaren eindigen niet.
 29. De kinderen van uw knechten zullen [veilig] wonen, en hun nageslacht zal voor U bevestigd worden.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.