BSD

Psalm 101

     psalms
  • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
  • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

  1. Een psalm. Van David. Van liefde en recht wil ik zingen, voor U, Hashem, wil ik psalmen zingen.
  2. Ik wil acht geven op een onberispelijke wandel. Wanneer komt U tot mij? Ik wandel met oprechtheid in mijn hart in mijn huis;
  3. ik stel geen slechte dingen voor mijn ogen; ik haat het doen van overtreders, het kleeft mij niet aan.
  4. Laat een vals hart verre van mij blijven, het kwaad wil ik niet kennen.
  5. Wie zijn naaste heimelijk lastert, hem zal ik vernietigen; wie hoogmoedig en arrogant is, hem duld ik niet.
  6. Mijn ogen zijn op de getrouwen van het land, om bij mij te wonen, hij die onberispelijk wandelt, die zal mij dienen.
  7. In mijn huis zal geen bedrieger wonen; hij die leugens spreekt zal voor mijn ogen niet bestaan.
  8. Elke morgen vernietig ik alle goddelozen van het land, om alle werkers van het kwaad in de stad van Hashem uit te roeien.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.