BSD

Psalm 100

     psalms
  • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
  • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

  1. Een dankpsalm. Juicht voor Hashem, heel de aarde,
  2. dient Hashem met vreugde, komt voor zijn aangezicht met gejubel.
  3. Weet, dat Hashem Elokim is; Hij heeft ons gemaakt en wij zijn van Hem, zijn volk en de schapen van zijn weide.
  4. Komt in zijn poorten met dank, in zijn voorhoven met lofgezang, dankt Hem en zegent zijn naam;
  5. want Hashem is goed, zijn liefde is voor eeuwig en van geslacht tot geslacht is zijn trouw.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.