BSD

Psalm 10

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

 1. Waarom Hashem staat U van verre? [Waarom] verbergt U zich in tijden van nood?
 2. In de arrogantie van de goddeloze achtervolgt hij de armen, die gevangen waren in de boze plannen die hij beraamde.
 3. De goddeloze roemt over het verlangen van zijn ziel en de woekeraar zegent zichzelf en handelt zonder respect jegens Hashem.
 4. De goddeloze in zijn hooghartigheid [denkt]: Hij vraagt geen rekenschap. Al zijn gedachten zijn: er is geen Elokim.
 5. Zijn wegen zijn ten alle tijde voorspoedig, uw rechtsgedingen zijn hem te hoog, hij blaast tegen al zijn vijanden.
 6. En hij zegt in zijn hart: ik zal niet struikelen, ik die van geslacht tot geslacht niet in tegenspoed zal zijn.
 7. Zijn mond is vol van vloek, bedrog en verdrukking, onder zijn tong zijn onheil en ongerechtigheid.
 8. Hij ligt in een hinderlaag bij de nederzettingen, in het verborgene brengt hij de onschuldige om, zijn ogen loeren op de hulpeloze.
 9. Hij ligt in een hinderlaag, als een leeuw in de struiken, om de arme te beroven. Hij berooft de arme om hem in zijn net te trekken.
 10. Hij bukt zich en duikt ineen en de armen vallen door zijn kracht.
 11. Hij zegt in zijn hart Elokim vergeet het, Hij heeft zijn aangezicht verborgen, Hij ziet het nooit.
 12. Sta op Hashem, Elokim hef uw hand op: vergeet de armen niet.
 13. Waarom lastert de goddeloze Elokim en zegt in zijn hart U vraagt geen rekenschap.
 14. U ziet het, want U aanschouwt ellende en verdriet om het in uw hand te leggen, op U verlaat zich de arme, U zult de helper van de wees zijn.
 15. Breek de arm van de goddeloze en de boze, U zult zijn goddeloosheid zoeken en het niet meer vinden.
 16. Hashem is koning van eeuwigheid tot eeuwigheid. De natiƫn zijn vergaan uit zijn land.
 17. De begeerte van de armen hebt U gehoord Hashem, U leidt hun hart en uw oor merkt op,
 18. om recht te doen de wees en de verdrukte en dat hij niet meer doorgaat een aards sterveling schrik aan te jagen.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.