BSD

Psalm 1

     psalms
  • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
  • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Vers 2: Tora wordt meestal vertaald met Wet. Dit is echter niet geheel juist. Het betekent: onderwijzing, instructie.

  1. Gelukkig is de man die niet gaat in de raad van de goddelozen en niet staat op de weg van de zondaren en niet zit in de vergadering van de gewetenlozen.
  2. Maar wiens verlangen is in de Tora van Hashem en Zijn Tora dag en nacht overpeinst.
  3. Hij is als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd en wiens blad niet verwelkt, en alles wat hij doet gelukt.
  4. Niet alzo de goddelozen, zij zijn als kaf, dat door de wind wordt weggeblazen.
  5. Daarom zullen de goddelozen geen standhouden in een rechtszaak noch de zondaren in de vergadering van de rechtvaardigen.
  6. Hashem kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen gaat te gronde.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.