BSD

Inleiding op de 10 psalmen

tikkun Met de hulp van Hashem, zal de volgende parabel ons het concept van het algemene kwaad en de algemene correctie van de ziel gemakkelijk doen begrijpen:

De prinses, de enige dochter van de Koning, was doodziek. De Koning stuurde een dringende oproep naar alle vier hoeken van het koninkrijk, dat alle artsen zich naar het paleis moesten haasten.

De prinses had gevaarlijk veel gewicht verloren. Ze was bleek en broos. Ze kon nauwelijks bewegen, laat staan ​​zitten of staan. Haar lichaam deed pijn van top tot teen. Ze had pijn in haar buik en in al haar gewrichten.

Artsen uit elke provincie van het koninkrijk haastten zich naar het paleis van de Koning, elk met zijn eigen kruiden en remedies. Een voor een, werden ze naar de kamer van de prinses gebracht. Sommigen slaagden er in enige verbetering aan te brengen in de toestand van de de prinses, maar al snel daarna, voelde ze weer pijn in een andere deel van haar lichaam.

Toen alles verloren leek, verzocht een eenvoudige boer toestemming om het paleis te betreden. De bewakers spotten met hem. "Ik ben een dokter," hield hij vol, "en de koning heeft alle artsen opgeroepen. Ik ben er zeker van dat ik een remedie voor de prinses heb!" De sceptische bewakers, op hun hoede van de toorn van de Koning, besloten dat zij er goed aan zouden doen de arts binnen te laten.

De simpel ogende dokter onderzocht de prinses, hij legde zijn vinger op haar tong, en wendde zich toen tot de koning: "Majesteit, gelieve de kok en de gouvernante onmiddellijk te roepen."

Het verzoek van de arts leek vreemd, maar de koning beval de kapitein van de wacht beide bedienden onmiddellijk te roepen. Toen ze binnenkwamen vroeg de dokter hen: "Wat hebben jullie de prinses te eten gegeven?" Ze gaven een lang, gedetailleerd antwoord. De dokter schudde zijn hoofd. "Nu vertel me de waarheid, waar de Koning bij is, wat hebben jullie de prinses te drinken gegeven?"

Alle ogen in de kamer waren gericht op de gouvernante en de kok, die tegen de enige dochter van de koning hadden samengezworen. Ze stamelden en aarzelden, maar werden uiteindelijk aangespoord om te spreken, toen de kapitein van de paleiswacht met zijn dodelijk scherpe sabel voor hun neus zwaaide. "De prinses heeft zout water gedronken," gaven ze toe.

Toen de samenzweerders werden weggevoerd, glimlachte de arts. "Uwe majesteit, de prinses zal met een dag of twee weer gezond zijn!" De arts gaf de prinses een glas koel, fris water van een lokale bron uit de bergen. Haar ogen glinsterden en haar gezicht kreeg weer een gezonde kleur. Door alleen het drinken van bronwater, was ze in korte tijd volledig genezen.

De prinses is de ziel, terwijl de kok en zijn gouvernante het lichaam voorstellen. De arts is de tzaddik van de generatie die ons leert hoe al onze kwalen kunnen genezen die veroorzaakt worden door het drinken van zout water, dit is de losbandigheid, wat het algemene kwaad is. "Fris bronwater," dat staat voor heiligheid, de wegen van de Tora, en de algemene correctie van de ziel, zijnde de 10 psalmen.

Moge Hashem ons helpen de samenzweerders in onszelf te herkennen en te vernietigen, amen.

Tikkun Klali of de Algemene Remedie, is een set van tien psalmen waarvan de overweging dient als teshuva (berouw) voor alle zonden.

Naar de 10 psalmen. U kunt deze dagelijks opzeggen, uitgezonderd de sabbat.

Aantekeningen

Home Malben

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Teshuva is letterlijk "terugkeren"; het betreft het proces van boetedoening voor de begane zonden. Hierdoor verandert hij als mens door in plaats zichzelf te dienen gaat hij Hashem en de naaste dienen. Er zijn vier stappen in het Teshuva proces: 1. Belijden aan Hashem wat hij verkeerd gedaan heeft. 2. Berouw tonen dat hij tegen Hashem's wil heeft gehandeld. 3. Aan Hashem vergeving vragen zoals een kind aan zijn vader om vergeving vraagt. 4. De verplichting op zich nemen om zijn uiterste best te doen niet weer terug te vallen.

Tikkun Klali of de Algemene Remedie, is een set van tien psalmen waarvan de overweging dient als teshuva (berouw) voor alle zonden.

Tzaddik is een buitengewoon vroom en oprecht iemand. Meervoud is Tzaddikim.