BSD

Wie verdeelde de Tora in wekelijkse lezingen, hoofdstukken en verzen?

scroll Verzen:

Toen God Mozes de Tora leerde, leerde Hij hem ook de juiste uitspraak en interpunctie van zijn woorden: klinkers, grammatica en verzen (pesukim). Ook de auteurs van de desbetreffende (goddelijk geïnspireerde) boeken van de Profeten en Heilige Geschriften gaven mondeling aan hun studenten de verdeling van hun boeken in verzen door.

Hoofdstukken:

De verdeling van de Schrift in hoofdstukken (perakim) werd gedaan door niet-joden in de dertiende eeuw. Zij deden dit om hun bijbelstudie te vergemakkelijken, om het gemakkelijker te maken om de juiste bron te noemen van een bepaald vers. 1

Tora Lezingen:

Mozes vestigde de gewoonte om in het openbaar elke Sjabbat uit de Torah rol te lezen -hoewel de gehele Tora niet noodzakelijkerwijs in een jaarlijkse cyclus werd voltooid.

De gewoonte om de wekelijkse openbare lezing van de Tora per jaar te voltooien (op de feestdag van Simchat Torah) vindt zijn oorsprong in Babylon tijdens de Talmoed Era. De Tora werd vervolgens verdeeld in vierenvijftig secties (parshiyot) om de voltooiing van een jaarlijkse cyclus met het lezen van een parasja per week mogelijk te maken. 2

(Overigens, het woord "parshah" kan ook verwijzen naar een groepering van woorden of verzen in de Tora. Deze parshiyot - die nauwelijks rekening houden met de verdeling in hoofdstukken van de Torah - kan zo kort zijn als twee woorden, of zo lang als een hele week Toralezing. Deze parshiyot worden, in de Torah rol, gescheiden door een spatie. Er zijn in totaal 669 dergelijke parshiyot in de vijf boeken van Mozes.)

Rabbi Baruch S. Davidson

Voetnoten

1 Volgens sommigen, hadden ze ook sinistere bedoelingen, zoals hen te helpen bij hun theologische debatten met de Joden, en in bepaalde gevallen werden de hoofdstukken verdeeld op een wijze die zou verwijzen naar het niet-joodse geloof.
2 Door de fluctuaties in de lengte van de Joodse kalender jaren, en vanwege het feit dat de wekelijkse Parasja soms kan worden "toegevoegd" ten gunste van een feestdag - wordt een dubbele Parasja in bepaalde weken gelezen.

Bron: Who Divided the Torah Into Weekly Readings Chapters and Verses

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.