Joodse jaartelling vanaf de schepping

Tijdbalk jaar geboorte, tenzij anders is aangegeven

1
130
235
325
395
460
622
687
874
930
1056
1558
1656
1658
1693
1723
1757
1787
1819
1849
1878
1948
1958
1973
1996
2023
2034
2047
2048
2061
2085
2088
2096
2108
2123
2158
2171
2171
2207
2216
2228
2229
2238
2255
2309
2332
2361
2365
2368
2448
2487
2488
De schepping en Adam
Set
Enos
Kenan
Mehalalal
Jered
Henoch
Metusalach
Lamech
Adam sterft
Noach
Sem
De zondvloed
Arpachsjad
Sjelach
Ever
Peleg
Reu
Srog
Nachor
Terach
Geboorte Abraham
Geboorte van Sara
Bruiloft Abraham en Sara
De verstrooiing
Abraham 75 jaar naar Kanaän en afdaling naar Egypte
Geboorte van Ismaël
Besnijdenis Abraham en zijn huis. Abram wordt Abraham en Sarai wordt Sarah
De geboorte van Isaac
Abraham stuurt zijn zoon Ismaël met zijn moeder Hagar weg
De binding van Isaac; het overlijden van aartsmoeder Sara op 1 Tisjre
Huwelijk Isaac en Rivka
Abraham trouwt met Ketura = Hagar
De geboorte van Esav en Jacob
Abraham overlijdt, 175 jaar
Sjem de zoon van Noach overlijdt
Ismael overlijdt, 137 jaar
Jacob ontvangt de zegen van de eerstgeborene. De geboorte van Lea en Rachel
Rachel stierf 36 jaar oud bij de geboorte van Benjamin
Lea overleden 45 jaar oud; Josef als slaaf verkocht
Aartsvader Isaac overleden 180 jaar oud
Jozef wordt onderkoning in Egypte
Jacob en zijn huis dalen af naar Egypte
Jacob overlijd 147 jaar oud in Egypte
Jozef overlijd 110 jaar oud in Egypte
Levi sterft als laatste van de broeders. Met zijn dood begint de slavernij in Egypte.
Geboorte van Mirjam
Geboorte van Aaron
Geboorte van Mozes
Het jaar van de uittocht en de wetgeving op de Sinai
Aaron en Mirjam sterven
Mozes sterft. Het Joodse volk trekt de Jordaan over het beloofde land binnen


Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.