BSD

Overzicht en samenvatting van de tien plagen

Eerste plaag

plaag Water in bloed veranderd.
Aankondiging van de plaag bij de Nijl.
Door Aaron uitgevoerd.
In de maand Tammoez/ juli.
Slachtoffers waren Egyptenaren, vissen en dieren.
Farao verzocht geen stopzetting van de plaag.

Leer om leer: De Egyptenaren vestigden hun vertrouwen op de Nijl. De Nijl was hun afgod die hun velden voor het gewas deed bevloeien. Nu het water in bloed was veranderd gaf de Nijl geen leven meer maar bracht de dood. Als onderdeel van de slavenarbeid lieten de Egyptenaren het volk Israel water voor hun uit de Nijl halen. Dit is een reden dat het water van de Nijl in bloed veranderde.

Tweede plaag

plaag Kikvorsen.
Aankondiging op het paleis van Farao.
Door Aaron uitgevoerd.
In de maand Av/augustus.
Slachtoffers waren het land Egypte en de Egyptenaren.
Farao verzocht stopzetting van de plaag.

Leer om leer: De Egyptenaren stonden Israel niet toe om Tora te leren en de stem van de Tora werd niet gehoord. Dat is een reden dat HaSjem kikvorsen bracht opdat de Egyptenaren voortdurend hun gekwaak zouden horen tot gek worden toe.

Derde plaag

plaag Luizen.
Geen aankondiging.
Door Aaron uitgevoerd.
In de maand Elul/september.
Slachtoffers waren mensen en dieren in Egypte.
Farao verzocht geen stopzetting van de plaag.

Leer om leer: De Egyptenaren droegen het volk Israel op om het stof van de straten en de markten te vegen. Dit is een reden dat het stof in luis veranderde.

Vierde plaag

plaag Wilde beesten.
Aankondiging bij de Nijl.
Door HaSjem uitgevoerd.
In de maand Tisjre/oktober.
Slachtoffers waren Farao, zijn dienaren, zijn volk en hun huizen; het land Gosjen niet.
Farao verzocht stopzetting van de plaag.

Leer om leer: De Egyptenaren eisten van het volk Israel om hen beren en leeuwen te brengen: opdat Israel op jacht hierna zou omkomen. Dat is een reden dat HaSjem nu wilde beesten naar Egypte stuurde.

Vijfde plaag

plaag Veepest.
Aankondiging op het paleis van Farao.
Door HaSjem uitgevoerd.
In de maand Chesjwan/november.
Slachtoffers waren het vee van Egypte en niet in Gosjen.
Farao verzocht geen stopzetting.

Leer om leer: De Egyptenaren eisten van het volk Israel om hun vee te voederen en te verzorgen, zonder betaling. Dat is een reden dat HaSjem de veepest stuurde om het vee van Egypte te doden.

Zesde plaag

plaag Builen.
Geen aankondiging.
Door HaSjem, Mozes en Aaron uitgevoerd.
In de maand Kislew/december.
Slachtoffers waren mensen en dieren in Egypte.
Farao verzocht geen stopzetting.

Leer om leer: De Egyptenaren eisten van het volk Israel om hen water te verwarmen en om voor hen water te koelen. Dat is een reden dat de Egyptenaren met hete builen belast werden en zelfs hun lichaam niet konden aanraken.

Zevende plaag

plaag Hagel.
Aankondiging 's morgens voor Farao.
Door Mozes uitgevoerd.
In de maand Tevet/januari.
Slachtoffers waren mensen, dieren, planten en bomen buiten in het veld.
Farao verzocht om stopzetting van de plaag.

Leer om leer: De Egyptenaren eisten van het volk Israel om voor hun boomgaarden en tuinen aan te leggen. Dit is een reden dat de hagel al het aangeplante vernietigde.

Achtste plaag

plaag Sprinkhanen.
Aankondiging op het paleis.
Door Mozes uitgevoerd.
In de maand Sjwat/februari.
Slachtoffers huizen van Egyptenaren en van hun slaven.
Farao verzocht om stopzetting.

Leer om leer: De Egyptenaren eisten van het volk Israel om tarwe en koren te zaaien en de sprinkhaan kwam om al het gezaaide dat na de hagel nog overgebleven was, op te eten.

Negende plaag

plaag Duisternis.
Geen aankondiging.
Door Mozes uitgevoerd.
In de maand Adar/maart.
Slachtoffers waren de Egyptenaren en het volk Israel bevond zich in het licht. Farao vroeg om stopzetting.


Leer om leer: De Egyptenaren sloten Israel op in gevangenissen en op andere donkere plekken, en nu kregen de Egyptenaren zelf duisternis.

Tiende plaag

plaag Eerstgeborenen.
Aankondiging op het paleis aan het einde van de vorige plaag.
Door HaSjem uitgevoerd.
In de maand Nisan/april.
Slachtoffers waren alle eerstgeborenen van mensen, dieren, krijgsgevangenen en van hun afgoden, Exodus 12 vers 12.

Leer om leer: De Egyptenaren wilden het volk Israel die de eerstgeborene van HaSjem wordt genoemd ombrengen en nu bracht HaSjem zelf de eerstgeborenen van Egypte om.

Nog enkele opmerkingen over de tien plagen


NB. Vertalingen in de Nederlandse bijbel kunnen afwijken van wat hierboven is vermeld. De plaatjes zijn afkomstig uit de Pesach Hagada van Breslev.co.il.

De Egyptenaren plaagden het volk Israel met allerlei vormen van slavernij en hiervoor kregen zij leer om leer. Hier zijn alleen de eenvoudige redenen genoemd.

De plaag duurde een kwart maand (het begin van de maand) en de aankondiging duurde driekwart maand.

De eerste drie plagen werden vanaf het land/water uitgevoerd. De vierde tot en met de zesde plaag werden boven het land, in de lucht uitgevoerd en de laatste vier plagen kwamen vanuit de hemel.

Bij elke eerste plaag van een groep van drie vond de waarschuwing bij de Nijl plaats: bloed, wilde beesten en hagel.
Bij elke tweede plaag van een groep van drie vond de waarschuwing door het komen op het paleis plaats: kikvorsen, veepest en sprinkhaan.
Bij elke derde plaag van een groep van drie vond geen waarschuwing plaats: luizen, builen en duisternis.

De tiende plaag was het doel van alle plagen en werd dus als laatste uitgevoerd.

Jael.