BSD

Wajisjlach (en hij zond) - in een notendop

Genesis 32:4 - 36:43

en hij zond Jacob is eindelijk terug in het Heilige Land. Hij was weggelopen omdat Ezau, die boos op hem was, omdat hij de zegen van de eerstgeborene van hun vader Isaac had genomen. Jacob wil ervoor zorgen dat Ezau niet meer boos zou zijn, dus stuurt hij gezanten naar hem toe met een boodschap van vrede, maar de boodschappers komen terug en zeggen dat Ezau eraan komt met een leger van vierhonderd man. Jacob is bezorgd. Hij doet drie dingen in de voorbereiding op zijn ontmoeting met Ezau: hij bereidt zich voor op oorlog, hij bidt tot God, en hij stuurt Ezau honderden runderen en schapen als een geschenk.

Die nacht helpt Jacob zijn gezin de rivier de Jabbok over te steken. Nadat het laatste kind en dier is overgestoken, blijft Jacob achter. Daar ontmoet hij een man, een engel, die Ezau vertegenwoordigt. Jacob en de engel vechten de hele nacht tot het ochtendgloren. De engel is in staat om de heup van Jacob te verwonden, maar Jacob wint de strijd, en de engel zegent hem en geeft hem een nieuwe naam, Israƫl, wat betekent "hij die het goddelijke (de engel) overwint".

In de ochtend toen Jakob en Ezau elkaar eindelijk ontmoeten, omhelst en kust Ezau Jacob en samen huilen ze. Ezau bedankt Jacob voor zijn gave en zegt dat hij die niet echt nodig heeft, maar Jacob staat erop dat hij die houdt. Ezau nodigt dan Jakob uit om met hem naar Seir te reizen, waar hij woont, maar Jakob vertelt hem dat het veel tijd in beslag neemt om met de vrouwen, kinderen en alle dieren te reizen en dat hij op een later tijdstip zal komen. Jacob gaat uiteindelijk niet naar Seir. Hij reist langzaam en gaat naar verschillende plaatsen, zoals Soekot en in de buurt van Sichem.

De prins van Sichem, waarvan de naam ook Sichem is, ontvoert Dina, Jakobs dochter. De zonen van Jakob Simon en Levi zijn erg overstuur. Ze overtuigen alle mannen van Sichem zich te laten besnijden en doden ze dan allemaal. Jacob is niet gelukkig met hun acties.

Jacob krijgt een boodschap dat de verzorgster van zijn moeder, Deborah, is overleden. Onze wijzen verklaren dat dit een geheime manier van vertellen is dat zijn moeder, Rebecca, ook is overleden. God openbaart zich opnieuw aan Jakob en zegent hem. Jacob vervolgt zijn reis naar het huis van zijn vader in Hebron en onderweg vindt er een gelukkige en een trieste gebeurtenis plaats: Rachel bevalt van een tweede zoon, die zij Ben Oni noemt en die Jakob herbenoemt in Benjamin, maar kort daarna sterft Rachel en zij wordt begraven in een plaats genaamd Beit Lechem. Jacob bouwt een monument op Rachel's rustplaats die tot op deze dag nog bestaat.

Jacob komt eindelijk thuis in Hebron. Kort daarna overlijdt zijn vader Isaac, 180 jaar oud. De parasja eindigt met een lijst van Ezau's vrouwen, kinderen en kleinkinderen.

Door Chani Benjaminson

Bron: Vayishlach Roundup

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.