BSD

Wajikra notendop

Leviticus 1: 1 - 5:26

Nu de Tabernakel is gebouwd en opgeleverd (we lazen daarover in de parasja van vorige week), begint deze parasja met het gesprek van God met Mozes in de Tabernakel. God vertelt hem van de korbanot - de offers die een belangrijk deel van de dienst in de Tabernakel zullen zijn. We leren over de verschillende soorten korbanot:

  1. De olah, ook wel bekend als het brandoffer, dat volledig verbrand op het altaar.
  2. Vijf soorten Mincha offers, die uit meel en olijfolie bestaan.
  3. De shelamiem, het "zoenoffer", waarvan een deel werd verbrand op het altaar, en een deel werd opgegeten door de persoon die het offer bracht, evenals de delen door de eigenaar aan de Priester gegeven.
  4. De chatat, verschillende offers die worden gebracht als verzoening voor iemands zonden.
  5. De asham, een offer gebracht voor bepaalde zonden. Deze zijn: a) als iemand per ongeluk gebruik maakt van iets dat voor de Tabernakel was en b) als iemand denkt dat hij misschien gezondigd heeft, maar hij is er niet zeker van en c) indien iemand valselijk zweert terwijl hij iemand probeert te bedriegen.

Er zijn vele wetten en ingewikkelde regels met betrekking tot de korbanot, maar één regel geldt voor alle: Elk offer werd gebracht met zout.

Bron: Vayikra Roundup

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.

wajikra