BSD

Wajigasj in een notendop

Genesis 44:18 - 47:24

wajigasj

Juda benadert Jozef en smeekt hem Benjamin vrij te laten. Hij biedt zelfs zichzelf als slaaf aan - ja, hij biedt aan om als slaaf van Jozef in Egypte te blijven in plaats van Benjamin - zolang Benjamin maar vrij is ​​om terug te keren naar het huis van zijn vader in Kanaän. Op dit moment, wanneer Jozef ziet hoeveel zijn broers om elkaar geven, kan hij zijn gevoelens niet meer tegenhouden. Hij stuurt al zijn knechten en bewakers de kamer uit, en wanneer hij en zijn broers alleen gelaten zijn huilt hij en zegt: "Ik ben Jozef, leeft mijn vader nog?"

De broers zijn stil. Ze zijn geschokt en doodsbang. Is deze man, de op één na machtigste man in heel Egypte, echt hun broer? En dus smeekt Jozef hen om dichterbij te komen en zegt nogmaals: "Ik ben Jozef!" De broers beseffen eindelijk dat het waar is, dit is hun broer, maar ze zijn zo beschaamd over wat zij hem hebben aangedaan, dat zij hem als slaaf hadden verkocht. Maar Jozef troost hen en zorgt ervoor dat zij zich goed voelen, door hen te vertellen dat het God's wil was dat hij uiteindelijk in Egypte zou komen, zodat hij machtig zou worden en en een kans had om de hele familie te redden van de verschrikkelijke hongersnood die nog steeds gaande was. Jozef stuurt zijn broers dan naar huis om Jakob te vertellen dat hij leeft en om hem uit te nodigen naar Egypte te komen, waar hij in staat zal zijn om in vrede te leven. Farao stuurt wagens om Jakob bij de verhuizing te helpen.

Wanneer Jacob de wagens ziet en het goede nieuws hoort, is hij dolblij en beeindigt de lange 22 jaar van rouw voor zijn geliefde zoon Jozef. Jacob reist naar Egypte, samen met zijn hele familie, precies 70 mensen (de 70e wordt geboren als ze de stadspoorten binnengaan, de pasgeborene is Jochebed, de moeder van Mozes). Op zijn weg naar Egypte belooft God aan Jacob dat hij de kinderen van Jakob tot een grote volk zal maken, en dat Hij hen uit Egypte zal bevrijden.

Jozef gaat uit om zijn vader te ontmoeten wanneer hij Egypte is genaderd en wanneer ze elkaar ontmoeten, omhelst en kust Jozef Jacob. Ze gaan daarna op weg naar de farao die het land Gosen aan Jacob geeft, waar Jacob en zijn familie gedurende de volgende generaties zullen leven. Jacob zegent de farao.

Door Chani Benjaminson

Bron: Vayigash Roundup

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.