BSD

Parasja Wajetse in een Notendop

Genesis 28:10 - 32:3

wajetse De parasja van vorige week eindigde met de vlucht van Jacob van Beer Sheva, waar hij met zijn ouders en broer woonde, naar Charan. Op zijn weg uit Israël stopt Jacob om te rusten, hij neemt een aantal stenen en legt ze in een halve cirkel rond zijn hoofd, als bescherming en gaat slapen. Hij droomt van een ladder waarop hij engelen omhoog ziet gaan en andere engelen die naar beneden gaan. Dit waren de engelen, die God zond om hem te beschermen op zijn reis. God openbaart Zich aan Jakob en belooft hem dat het land waarop hij rust aan zijn nakomelingen zal worden gegeven. Zijn kinderen en kleinkinderen en hun kleinkinderen. Toen Jacob wakker werd waren de stenen tot één steen geworden. Hij neemt de steen en maakt het tot een altaar als een teken dat die plaats een heilige plaats is.

Jacob komt in Charan aan waar hij zijn nicht Rachel bij een bron ontmoet; Rachel rent naar huis om haar vader Laban te vertellen dat Jakob in de stad is. Jacob wordt door zijn oom verwelkomd en begint voor hem te werken als een herder. Na een maand biedt Laban aan hem te betalen. Jacob zegt dat zijn betaling zal zijn dat hij met Rachel kan trouwen. Laban zegt dat hij met Rachel kan trouwen maar dat hij hiervoor zeven jaar voor Laban moet werken. Maar ... als de huwelijksdag eindelijk daar is, bedriegt Laban Jacob, en geeft hem zijn oudste dochter Lea ten huwelijk. Jacob komt hier niet eerder achter dan op de ochtend na de bruiloft, en is erg boos op Laban. Laban zegt dat in zijn land niet de gewoonte is de jongere zus voor de oudere uit te huwelijken. Maar natuurlijk heeft hij dat Jakob niet voor de bruiloft vertelt.... Jacob gaat ermee accoord om nog eens zeven jaar voor Laban te werken en trouwt een week na zijn huwelijk met Lea, met Rachel. Men kon toen nog met meer dan één vrouw trouwen.

Lea krijgt zeven kinderen, Ruben, Simon, Levi, Jehoeda, Yissachar, Zebulon en Dina, een dochter. Rachel had geen kinderen en was hierover erg verdrietig. Ze gaf haar dienstmaagd Bilha als vrouw aan Jacob, zodat zij kinderen zou hebben in plaats van haar. Bilha krijgt twee zonen, Dan en Naftali. Lea geeft ook haar dienstmaagd Zilpa als een vrouw aan Jacob en zij krijgt ook twee zonen, Gad en Asher. Rachel wordt uiteindelijk zwanger en krijgt een zoon, Josef.

Veertien jaar zijn verstreken sinds Jacob zijn ouderlijk huis verliet en hij wil terugkeren naar Beer Sheva. Maar Laban overtuigt hem om te blijven, hij biedt hem aan te betalen in schapen, zodat Jacob een kudde van zichzelf kan hebben. God zegent Jacob met zijn werk, zijn kudde wordt groter en groter, en Laban blijft proberen om hem te bedriegen met de schapenteelt. Er gaan nog eens zes jaar voorbij. Als Laban voor een paar dagen weggaat pakt Jacob zijn koffers en samen met zijn vrouwen en kinderen verlaat hij Charan. Wanneer Laban ontdekt dat Jacob is vertrokken gaat hij hem achterna, maar God waarschuwt Laban Jakob geen kwaad te doen en zij sluiten vrede met elkaar op een plaats genaamd de berg Gal-Ed en Jacob en zijn gezin reizen naar het Heilige Land en engelen van God ontmoeten hem daar om hem terug in het land te begeleiden.

Door Chani Benjaminson

Bron: Vayeitzei Roundup

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.