BSD

Wa'era in een notendop

Exodus 6:2-9:35

In de vorige parasja, riep Mozes bitter tot God over de ontberingen die de Joden overkwamen. Nu, spreekt God tot Mozes en belooft hem dat Hij inderdaad de Joden zal redden. Hij vertelt hem dat hij naar de Farao moet gaan en eisen dat hij de Joden uit Egypte laat gaan. Maar, God waarschuwt Mozes dat Farao niet zal luisteren, omdat God zijn hart zal verharden, zodat Hij de Joden grote wonderen kan laten zien.

Mozes en AƤron gaan naar Farao om hem te overtuigen de Joden vrij te laten. Maar Farao weigert te luisteren. Aaron verandert zijn stok in een slang, maar nog steeds, luistert Farao niet. Als ze daarna opnieuw gaan, zegt God dat zij Farao moeten vertellen dat als hij niet naar God luistert, Hij de rivier de Nijl in bloed zal veranderen.

Farao zegt nee, en dan beginnen de plagen. Als eerste wordt de Nijl in bloed veranderd. Vervolgens wordt Egypte overspoeld door zwermen springende kikkers, en daarna door jeukende luizen. In de vierde plaag, vallen grote enge, wilde dieren het land binnen, en in de vijfde plaag worden de dieren van de Egyptenaren ziek en sterven. Vervolgens krijgen alle Egyptenaren afschuwelijke, pijnlijke zweren op hun huid, en in de zevende plaag, vallen grote ballen van vuur en ijs uit de hemel als hagel.

En elke keer, smeekt de farao Mozes om de plaag te stoppen en belooft hij dat hij de Joden zal laten gaan. Maar zodra de plaag voorbij is, verandert Farao van gedachten. En het maakt niet uit of Mozes nu waarschuwt voor een nieuwe plaag, en het maakt niet uit hoeveel hij beseft dat de Egyptenaren zullen lijden, het hart van Farao blijft verhard, en de Joden blijven in Egypte.

Bron: Vaeira Roundup

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.