BSD

Wayelech in een notendop

Deuteronomium 31:1-30

vajelech De parasja van Vayelech ("en hij ging ') vertelt over de gebeurtenissen van Mozes' laatste dag van zijn aardse leven. "Ik ben honderd twintig jaar oud vandaag," zegt hij tegen het volk, "en ik kan niet langer verder gaan." Hij draagt ​​de leiding over aan Jozua, en schrijft de Tora in een boekrol die hij toevertrouwt aan de Levieten om te bewaren in de Ark van het Verbond.

Het gebod van hak'hel ("verzamelen") wordt gegeven: om de zeven jaar - in het eerste jaar na het sabbatsjaar -, moet tijdens het Loofhuttenfeest het hele volk van Israël - mannen, vrouwen en kinderen - zich verzamelen bij de Heilige Tempel in Jeruzalem, waar de koning voor moet lezen uit de Tora.

Vayelech eindigt met de voorspelling dat het volk van Israël zich af zal wenden van hun verbond met God, waardoor hij zijn aangezicht voor hen zal verbergen, maar ook met de belofte dat de woorden van de Tora "niet zullen worden vergeten uit de mond van hun nakomelingen."

Bron: Vayelech in a Nutshell

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer