BSD

Va'etchanan in een notendop

Deuteronomium 3:23 - 7:11

mozes Mozes vertelt het volk van Israël hoe hij God smeekte om hem toe te staan het Land Israël binnen te trekken, maar dat God weigerde. In plaats daarvan gaf Hij hem de opdracht een berg te beklimmen en om zo het Beloofde Land te zien.

Mozes vervolgt dan met zijn "overzicht van de Tora" en beschrijft de uittocht uit Egypte en het geven van de Tora, en verklaart ze tot ongekende gebeurtenissen in de menselijke geschiedenis. "Heeft zich ooit zoiets voorgedaan, of heeft men ooit zoiets gehoord? Heeft ooit een volk de stem van God gehoord, sprekende uit het midden van het vuur... en in leven bleef? ... Jullie werd dit getoond, om te weten, dat Hashem is God ... en er is geen ander naast Hem."

Mozes voorspelt dat in de toekomstige generaties het volk zich zal afkeren van God, afgoden zullen aanbidden, en verbannen worden uit hun land en verspreid worden onder de volkeren; maar daar zullen ze God zoeken en terugkeren om zijn geboden te gehoorzamen.

Onze parasja bevat ook een herhaling van de Tien Geboden, en de verzen van de Shema (6:4), die de fundamenten zijn van het joodse geloof: de eenheid van God ("Hoor Israel: Hashem is onze God, Hashem is één"); de geboden van God lief te hebben, en zijn Tora te bestuderen, en "deze woorden" door tefillin (gebedsriemen) op onze armen en hoofden te binden en ze te schrijven in de mezoeza die aangebracht wordt op de deurposten van onze huizen.

Bron: Vaetchanan-in-a-Nutshell

Aantekeningen

Home Malben

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Mezoeza Dit is een tekstkokertje waarin een stuk perkament waarop met de hand twee delen uit de Tora zijn geschreven en die aan de deurpost van Joodse huizen wordt bevestigd.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.