BSD

Tsav notendop

Leviticus 6:1 - 8:36

tsav

Tzav betekent gebieden en dat is het wezen van deze parasja. God vertelt Mozes dat hij Aäron en zijn zonen voorschriften moet geven, hoe zij hun werk moeten doen met betrekking tot de offers (die we bespraken in de vorige parasja, Wajikra).

Er moet constant een vuur branden op het altaar; het is de verantwoordelijkheid van de Kohen om ervoor te zorgen dat het nooit meer dooft. De Kohen moet elke ochtend de as van het altaar verwijderen.

De eerste dag dat een Kohen dienst doet, brengt hij een mincha offer (van meel en olie) en de Kohen Gadol (Hoge Priester) brengt elke dag een mincha offer.

Delen van bepaalde offers worden door de priesters gegeten, maar ze moeten dit op de juiste tijd doen en er mag niets overblijven.

De wetten van de offers die in Wajikra werden uitgelegd worden hier herhaald, deze keer om de Kohen te vertellen wat hij moet doen.

De parasja vertelt ons nu hoe Mozes, Aäron en zijn zonen als priesters inwijdt, zoals God hem dat vertelde in parasja Tetsaweh. Eerst trekt Mozes Aäron zijn speciale kleding aan, en vervolgens giet hij speciale zalfolie uit op het altaar en op Aaron. Daarna trok hij de zonen van Aäron hun kleding aan. En vervolgens brachten Aaron en zijn zonen een stier als offer op het altaar.

Daarna aten Aaron en zijn zonen het vlees van het offer en bleven zij gedurende zeven dagen in de Tabernakel.

Bron: Tzav-Roundup

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.