BSD

Toldot in een notendop

Genesis 25:19 - 28:9

toldot Isaac en Rebecca gaan door twintig kinderloze jaren, totdat hun gebeden worden verhoord en Rebecca zwanger wordt. Ze beleeft een moeilijke zwangerschap als de "kinderen in haar strijden"; God vertelt haar dat "er twee volkeren in haar schoot zijn," en dat de jongere zal prevaleren boven de oudere.

Ezau komt eerst; Jacob als tweede houdt de hiel van Ezau vast. Ezau groeit op tot "een gewiekste jager, een man van het veld"; Jacob is "een gewone man," een bewoner in tenten en leert. Isaac heeft voorkeur voor Ezau; Rebecca houdt van Jacob. Op een dag keert Ezau uitgeput en hongerig terug van de jacht, en verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan Jakob voor een pot rode linzensoep.

In Gerar, in het land van de Filistijnen, stelt Isaac Rebecca voor als zijn zus, uit angst dat hij zal worden vermoord omdat iemand haar zal begeren vanwege haar schoonheid. Hij bewerkt het land, heropent de gegraven putten van zijn vader Abraham, en graaft een reeks eigen putten: over de eerste twee is er strijd met de Filistijnen, maar de derde reeks putten wordt in rust genoten.

Ezau trouwt twee Hittitische vrouwen. Isaac wordt oud en blind, en geeft uiting aan zijn wens om Ezau te zegenen voordat hij sterft. Terwijl Ezau op jacht gaat naar zijn vaders favoriete voedsel, kleedt Rebecca Jacob in de kleren van Ezau, bedekt zijn armen en hals met geitenvellen om het gevoel van zijn harige broer te simuleren en bereidt een soortgelijk gerecht waarna zij Jakob naar zijn vader stuurt. Jacob krijgt de zegen van zijn vader voor "de dauw van de hemel en het vet van het land" en hij zal heersen over zijn broer. Wanneer Ezau terugkeert en de misleiding aan het licht komt, is alles wat Isaac voor zijn huilende zoon nog kan doen, is voorspellen dat hij zal leven door zijn zwaard, en dat wanneer Jacob struikelt, dat de jongere broer zijn suprematie over de oudere verbeurd.

Jacob verlaat zijn huis en gaat naar Charan om de toorn van Ezau te ontvluchten en een vrouw te vinden in de familie van de broer van zijn moeder, Laban. Ezau trouwt met een derde vrouw - Machalath, de dochter van Ismaƫl.

Bron: Toldot in a Nutshell

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer