BSD

Tazria notendop

Leviticus 12:1 - 13:59

tazria

Aan het einde van de parasja Shemini van vorige week, begonnen we over de reinheidswetten te spreken. Deze wetten, genaamd de wetten van Toema en Taharah, worden verder in de parasja van deze week besproken.

Het eerste onderwerp gaat over een vrouw die bevallen is. Ze is onrein voor een vast aantal dagen, dan dompelt zij zich onder in een mikwe (zie ook de parasja van vorige week) waardoor een tameh [onrein] mens tahor [rein] wordt en brengt een offer.

Alle baby jongens moeten op de achtste dag worden besneden; we noemen dit de Brit Mila.

Een volgend onderwerp dat besproken wordt is een unieke ziekte, tsara'at genoemd. Het is verschillend van andere ziekten omdat het een spirituele oorzaak heeft en een mens onrein maakt. Als iemand denkt dat hij deze aandoening heeft, dan moet hij naar een Kohen en de Kohen zoekt naar tekenen om te zien of het de onreinheid van tsara'at is of gewoon een normale ziekte. De Tora leert de Kohen op welke dingen hij moet letten om de ziekte te identificeren als tsara'at.

Bron: Tazria Roundup

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.