BSD

Sjemini in een notendop

Leviticus 9:1 - 11:47

sjemini

In de parasja van vorige week spraken we over de zeven dagen, na de inhuldiging door Mozes en van Aäron, en de Mishkan. In deze parasja, leren we over de volgende dag, dat is wat Sjemini betekent- de achtste.

De achtste dag in de Mishkan

Aäron en zijn zonen beginnen officieel hun dienst als Kohaniem - priesters in de Mishkan. Eerst bereiden zij een offer, en dan komen al de Joden naar de ingang van de Mishkan om te kijken wanneer zij het offer op het altaar brengen. Toen zegenden Mozes en Aäron het volk en iedereen ziet een vuur uit de hemel komen, dat het offer verteerde. Het volk is zo overweldigd - en dolblij - door dit prachtig gezicht, dat iedereen God begint te loven en te prijzen.

Maar dan, in het midden van de viering en opwinding, gebeurt er iets verschrikkelijks. Twee van de zonen van Aäron, Nadav en Avihu, ontsteken een vuur om een ​​offer te brengen dat ze niet mochten brengen, en als straf, sterven zij. Je kunt je voorstellen hoe verdrietig deze tragedie Aäron maakte, maar hij zegt niets, hij blijft rustig en accepteert het oordeel van God. Mozes vertelt Aäron en zijn overgebleven zonen, Eleazar en Itamar, dienst te blijven doen in de Mishkan, en dat doen ze, terwijl de rest van het volk van Israël rouwt om de dood van Nadav en Avihu.

Dan leren we over een wet die God aan Aäron vertelt: Zolang zij in de Mishkan zullen dienen, mogen Aäron en zijn zonen, de Kohaniem, geen wijn drinken en dronken worden.

De Kosjere wetten

God gebiedt Mozes hen te vertellen over de dieren die gegeten mogen worden en die niet gegeten mogen worden. Kosjere dieren - die toelaatbaar zijn - hebben twee kenmerken: ze herkauwen en hebben gespleten hoeven. Kosjere vissen moeten vinnen en schubben hebben. We krijgen een overzicht van de niet-kosjere vogels, en een lijst van vier soorten sprinkhanen die koosjer zijn; de Tora vertelt ons dat alle andere insecten niet koosjer zijn.

We leren ook over het idee van reinheid, dat een soort spirituele zuiverheid is. Als iets onrein wordt, door iets wat onrein is aan te raken, bijvoorbeeld het aanraken van het dode lichaam van een niet-kosjer dier, dan moet dat ondergedompeld worden in een mikwe. Het mikwe heeft een speciale kracht om de zuiverheid van dingen en mensen, die onrein zijn geworden, te herstellen.

Bron: Shemini Roundup

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.