BSD

Re'eh in een notendop

Deuteronomium 11:26 - 16:17

"Zie," zegt Mozes aan het volk van Israël, "Ik leg vandaag voor u een zegen en een vloek" - de zegen die komen zal wanneer u God's geboden zult doen, en de vloek als ze de geboden zullen verlaten. Deze moeten worden afgekondigd op de berg Gerizim en de berg Ebal wanneer de mensen op het punt staan om het Heilige Land binnen te gaan.

Een Tempel moet worden opgericht "de plaats die God zal kiezen om Zijn naam daar te laten wonen," waar de mensen Hem hun offers moeten brengen; het is verboden om op een andere plaats God offers te brengen. Het is toegestaan ​​om de dieren elders te slachten, niet als een offer, maar om hun vlees te eten; het bloed (dat in de Tempel op het altaar wordt uitgegoten), kan echter niet worden gegeten.

Een valse profeet, of iemand die anderen verleidt om afgoden te aanbidden, moet ter dood worden gebracht; een stad waar afgoden worden gediend moet worden vernietigd. De opgaaf wat kosjere dieren en vissen zijn, en de lijst van niet-kosjere vogels (eerder gegeven in Leviticus 11), wordt herhaald.

Een tiende van alle producten moet in Jeruzalem gegeten worden, of elders ingewisseld waarmee voedsel wordt gekocht en aldaar gegeten. In bepaalde jaren worden deze tiende aan de armen gegeven. Eerstgeboren runderen en schapen moeten in de Tempel worden aangeboden, en hun vlees wordt door de kohaniem (priesters) gegeten.

De mitswa van liefdadigheid verplicht een Jood een behoeftig mede Jood te helpen met een gift of een lening. In het Sabbatsjaar (dat is om de zeven jaar), worden alle leningen kwijtgescholden. Alle contractarbeiders zijn vrij na een dienst van zes jaar.

Onze parasja eindigt met de wetten van de drie bedevaart feesten - Pesach, Sjavoeot en Soekot - wanneer allen moeten opgaan en "zien en gezien worden" voor God in de Heilige Tempel.

Bron: Reeh in a Nutshell

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.