BSD

Parasja Pinchas in een notendop

Numeri 25:10-30:1

Pinchas In de vorige parasja lazen we hoe Pinchas een felle plaag, die vele Joden had gedood, stopte. In de parasja van deze week lezen we over zijn beloning: God gaat met hem een ​​speciaal verbond van vrede aan en benoemt hem tot Kohen, een priester.

Na de plaag, vertelt God aan Mozes alle mannen in de leeftijd tussen 20 en 60 jaar te tellen Dit zijn de mannen die een deel van het Heilige Land zullen ontvangen. Het totale aantal is 601730. God vertelt Mozes ook hoe het land zal worden verdeeld tussen de twaalf stammen. De stam van Levi wordt apart geteld, omdat het geen deel van het Heilige Land ontvangt, omdat zij God in de Heilige Tempel, de Bet HaMikdash, zullen dienen. De stam van Levi omvat 23.000 mannen.

Machla, Noa, Hogla, Milka en Tirza, de vijf dochters van Tzelafead van de stam van Manasse, stellen Mozes een belangrijke vraag. Hun vader was overleden zonder zonen, en volgens de toenmalige wet zou hun familie geen recht op een deel van het land van Israël ontvangen. Daarom vroegen ze Mozes om een deel van het land van hun vader aan hen te geven. Mozes vroeg God wat te doen en God zei dat de dochters van Tzelafead gelijk hebben en dat ze een deel van het land moeten krijgen. God voegt vervolgens een wet toe aan de Tora wetten van overerving, namelijk dat, wanneer een man overlijdt zonder zonen na te laten, de erfenis zou worden gegeven aan zijn dochters.

God vertelt Mozes om de berg Avarim op te gaan, vanwaar hij de hele Heilige Land kan zien voordat hij overlijdt. Daarna, legt Mozes zijn hand op Jozua Ben Nun ten overstaan van het Joodse volk, waaruit blijkt dat hij de nieuwe leider zal zijn.

De parasja van deze week eindigt met een overzicht van de dagelijkse offers, alsmede de extra offers die gebracht werden op Sabbat, Rosh Chodesj (Nieuwe Maan) Pesach, Sjavoeot (Wekenfeest), Rosh Hashana (Joods Nieuwjaar), Jom Kippoer (Grote Verzoendag), Soekot (Loofhuttenfeest) en Shemini Atzeret (Slotfeest).

Bron: Pinchas Roundup

Aantekeningen

Home Malben

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.