BSD

Noach in een notendop

Genesis 6:9-11:32

noach God instrueert Noach - de enige rechtvaardige man in een wereld die verteerd werd door geweld en corruptie - om een grote houten teivah ("ark") te bouwen, die zowel van binnen als van buiten bekleed moest worden met pek. Een grote zondvloed, zegt God, zal al het leven op aarde wegvagen; maar de ark zal op het water drijven en onderdak aan Noach en zijn familie bieden, en aan twee leden (mannelijk en vrouwelijk) van elke diersoort.

De regen viel gedurende 40 dagen en nachten, en na verloop van 150 dagen begon het water te zakken. De ark bleef vastzitten op de berg Ararat, en vanuit een raam liet Noah een raaf, en vervolgens een reeks van duiven los, "om te zien of de wateren op de aarde waren opgedroogd." Toen de aarde volledig droog was - precies na een zonnejaar (365 dagen) na het begin van de vloed, gebood God Noach de teivah te verlaten en de aarde opnieuw te bevolken.

Noach bouwt een altaar en offert aan God. God zweert nooit meer de hele mensheid te vernietigen vanwege hun daden, en plaatst de regenboog als een getuigenis van zijn nieuwe verbond met de mens. God geeft Noach ook de volgende geboden vanwege de heiligheid van het leven: moord is een halsmisdaad en hoewel het de mens is toegestaan ​​om vlees van dieren te eten, is het verboden om vlees of bloed van een levend dier te eten.

Noach plant een wijngaard en wordt dronken van zijn eigen wijn. Twee van de zonen van Noach, Sem en Jafeth, zijn gezegend omdat zij de naaktheid van hun vader bedekken, terwijl zijn derde zoon, Ham, wordt gestraft, omdat hij de vernedering van Noach zag en dit zijn broers vertelde.

De nakomelingen van Noach blijven, gedurende tien generaties, één volk met één taal en cultuur. Dan trotseren ze hun Schepper door het bouwen van een grote toren om hun eigen onoverwinnelijkheid te symboliseren; God verwart hun taal, zodat "de één de ander niet meer verstaat," waardoor ze hun project verlaten en zich verspreiden over de aarde, zich splitsend in zeventig landen.

De parasja van Noach eindigt met een chronologie van de tien generaties van Noach tot Abram (later Abraham), en van deze laatste de reis van zijn geboorteplaats van Ur Casdim naar Charan, op weg naar het land Kanaän.

Bron: Noach in a Nutshell

Aantekeningen

Home Malben

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.