BSD

Nitsaviem in een notendop

Deuteronomium 29:9 - 30:20

nitsaviem Mozes spreekt tot het volk van Israël, en zegt een aantal zeer belangrijke zaken voor ons, om van te leren:

Joodse Eenheid

Iedereen staat bij elkaar, de grote geleerden met de houthakkers en water-dragers. Dit leert ons dat in de ogen van God elk mens belangrijk is, en iedereen heeft een belangrijke rol te spelen. Het toont ons ook het belang van eenheid - het Joodse volk is één en moet altijd één zijn.

De toekomstige verlossing

Als de kinderen van Israël zondigen, zal God hen straffen en hun land zal droog en dor worden en geen prachtige vruchten meer voortbrengen. De Joden zullen in ballingschap moeten lijden. Maar er zal een tijd komen wanneer ze zullen beseffen hoe verkeerd ze zijn geweest en ze zullen naar God terugkeren, en dan zal Hij hen naar het land terugbrengen. Dit zal in een nieuwe, bijzondere tijd gebeuren waarin iedereen alleen maar goed zal willen doen en de hele wereld zal een goede plaats zijn - er zal geen kwaad meer zijn. Dit is de tijd van de Masjiach, de toekomstige verlossing.

We kunnen het!

Soms lijkt het alsof de Tora erg moeilijk is, er staan zoveel dingen in die we moeten doen, en zo veel dat we niet mogen doen, dat het voelt alsof het houden van de Tora is als het oversteken van een hele grote oceaan - bijna onmogelijk om te doen. Maar God vertelde ons, ons aan de Tora te houden, omdat we het echt kunnen. Omdat wanneer we het proberen, de Tora niet aan de overkant van de oceaan is, maar in plaats daarvan: "de Tora is zeer dicht bij u" en het is mogelijk voor ons om het goed te doen. En het is niet alleen mogelijk - het kan zelfs gemakkelijk zijn! (Te midden van alle geboden die we de afgelopen weken hebben geleerd, is aanmoediging wat broodnodig is.)

Het is onze keuze

De wereld bestaat uit het goede en het slechte, en de Tora vertelt ons wat het goede pad is om te volgen. Maar wij moeten de keuze maken om goed te doen. Het is onze keuze wat we willen doen met ons leven - en met elk moment van onze tijd. En als we daarover nadenken, zullen we natuurlijk alleen het beste willen doen. Dus maak de juiste keuze - kies goed.

Bron: Nitzavim Roundup

Bron: Vayelech in a Nutshell

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.