BSD

Parasja Naso in een notendop

Numeri 4:21-7:89

naso De parasja begint met de voltooiing van de volkstelling die Mozes begon in parasja de laatste week (Bamidbar).

Hier, zegt God Mozes om de Levieten in de leeftijd van 30 tot 50 te tellen, omdat zij degenen zijn die de dienst van de uitvoering van de onderdelen van de Mishkan moeten doen. Hij telt in totaal 8580 mensen.

De familie van Gerson draagt ​​de gordijnen, de Mishkan, de bekledingen en de schermen voor de voorhof. De familie van Merari draagt ​​de planken en pilaren van de wanden en de familie van Kehat draagt ​​al de voorwerpen.

We lezen ook over een nazireeër - iemand die extra heilig wil zijn en er mee instemt bepaalde dingen te laten ook al zijn ze toegestaan. De nazireeër mag zijn haar niet knippen, geen wijn of druivensap drinken en zich niet verontreinigen door contact met een overledene.

Vervolgens vertelt God Mozes over een speciaal gebod dat Aäron en zijn zonen moeten nakomen: het volk van Israël te zegenen. Dat doen we nog steeds in de synagoge, aan het einde van de diensten op de hoogtijdagen - dit heet Birkat Kohaniem.

Het laatste wat de parasja ons vertelt is over hoe elke leider van een stam een offer brengt voor de inwijding van het altaar. Het offer gebracht door elk van hen is precies hetzelfde, maar de Tora herhaalt elk offer om te laten zien dat God elk aanbod als speciaal waardeert.

Bron: Naso-Roundup

Parasja Naso

'Dit zal de wet zijn voor de Nazireeër: op de dag dat zijn Nazireërschap vervuld is.......moet hij een offer aan HaSjem brengen......en een onbevlekt schaap in zijn eerste jaar als een zondoffer.....' (Numeri 6:13-14)

Behalve een brandoffer en een vredesoffer moest de Nazireeër op de dag van de vervulling van zijn Nazireërschap ook een zondoffer voor HaSjem brengen. Welke zonde heeft de Nazireeër begaan dat hij een zondoffer moest brengen?

Zoals bekend had de Nazireeër drie dingen op zich genomen: geen wijn te drinken, zich niet te verontreinigen aan een lijk en om zijn haar wild te laten groeien.

Wijn wordt op sjabbat, op feestdagen en op feestelijke aangelegenheden zoals een besnijdenis, een bar mitzvah en een bruiloft gedronken. Wijn is een teken van vreugde en van blijdschap. De Nazireeër verklaart met zijn onthouding van de wijn dat hij niet met anderen in hun vreugde wenst deel te nemen.

Bij het vermijden van aanraking met een lijk, blijft de Nazireeër afstandelijk en kan hij niet deelnemen aan het leed en verdriet van anderen.

Met het haar wild te laten groeien wekt de Nazireeër de indruk dat hij zorgeloos is ten opzichte van anderen. Mensen blijven uit zijn buurt omdat zij niet met iemand die er vreemd uitziet om willen gaan.

Al deze drie beperkingen van de Nazireeër veroorzaken terugtrekking uit de gemeenschap. Zo'n levensstijl wordt als zondig beschouwd en vereist vergiffenis.

Gebaseerd op: 'Naso Q and A, Moshe Bogomilsky, Chabad.org.'

Vragen Parasja Naso Numeri 4:21 - 7:89

Sjabbat sjaloom

Jaïr

Aantekeningen

Home Malben

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.