BSD

Misjpatiem Notendop

Exodus 21:1 - 24:18

misjpatiem

Nu de Joden de Tien Geboden op de berg Sinaï hebben ontvangen (in de vorige parasja Yitro) en de Tora hebben aanvaard, leert God hen de wetten die deel uitmaken van deze Tora. In deze parasja leren we ongeveer 53 mitswot (op een totaal van 613), die God - de Joden opdraagt, dus deze parasja is in feite een lijst van zaken die je moet doen en niet kunt doen. Daar gaan we dan:

Knechten

De Tora geeft zeer nauwkeurige instructies over hoe men zijn knecht moet behandelen. Ten eerste, hoe wordt een Jood een knecht? Als iemand steelt en dan geen geld heeft om te betalen wat hij gestolen heeft, verkoopt de rechtbank hem om het te betalen. Nu hij knecht is, kan zijn meester dan met hem doen wat hij wil, opdrachten geven en hem zeggen dat hij in de schuur moet slapen? Niet precies. De Tora zegt dat hij de knecht net als de anderen in zijn huishouden moet behandelen - hetzelfde lekkere eten, een schoon bed, enzovoort. De meester moet ook zorgen voor de vrouw en kinderen van de knecht. Tot slot is een knecht slechts voor zes jaar knecht. Aan het einde van die periode is hij vrij.

Misdaden tegen anderen

De straf voor moord, ontvoering, en het slaan of vervloeken van de ouders is de doodstraf. Als iemand, iemand anders slaat en hij gewond raakt, moet hij de schade betalen, die onder meer bestaat uit: de waarde van de ledematen, die verloren gingen, al de rekeningen van de dokter, zijn pijn, het geld dat hij anders met werken zou hebben verdiend, en de eventuele moeilijkheden die het letsel hem veroorzaakt.

Iemand die iemand anders per ongeluk vermoordt moet vluchten naar een bijzondere stad, een Ir MikLat of een Vrijstad, en is daar dan verbannen.

Misdragingen van dieren

Wat gebeurt er als de os van iemand wild wordt en iemand doodt - is de eigenaar dan verantwoordelijk? Meestal niet, maar als het dier dit al eerder heeft gedaan, dan moet de eigenaar hebben geweten dat hij iets met dit dier moet doen, en in dat geval is hij verantwoordelijk. Als iemand een kuil graaft, en vergeet om het die te bedekken en een dier valt er in en sterft, dan moet hij, die de kuil gegraven heeft, de eigenaar de volledige waarde van het dier betalen.

Als iemand een dier van iemand anders steelt en doodt of verkoopt, dan moet hij vijf keer het bedrag terugbetalen dat hij gestolen heeft, of vier keer voor gestolen schapen. Als hij iets steelt en het nog steeds onder zich heeft, moet hij het dubbele terugbetalen.

Zorgen voor de zaken van iemand anders

Als het eigendom van iemand anders in ons bezit is, dan moeten we er alles aan doen om er goed voor te zorgen, en als we er onverantwoordelijk mee omgaan en er iets mee gebeurt, dan moeten we betalen. Echter, afhankelijk van wat voor soort bewaarder we zijn, kunnen we minder of meer verantwoordelijk zijn als er iets gebeurt en het niet echt onze schuld is.

Een onbetaalde bewaarder doet de man een plezier en let voor hem op zijn zaak, dus is hij niet verantwoordelijk als er iets mee gebeurt. Een betaalde bewaarder is verantwoordelijk als het verloren gaat of gestolen wordt, maar niet als het gestolen wordt tijdens een gewapende overval. Een lener is verantwoordelijk, ongeacht wat er met het geleende gebeurt, tenzij de eigenaar bij hem is wanneer het voorwerp wordt gestolen of breekt. Het laatste type van bewaarder is een huurder.

Verschillende manieren waarop we aardig moeten zijn

De Tora vereist dat we extra aardig voor vreemdelingen, weduwen en wezen moeten zijn. Deze weerloze mensen verdienen in het bijzonder onze liefde.

Wanneer we geld aan iemand lenen, mogen we geen rente vragen. Joden mogen alleen renteloze leningen geven! Dus als je iets van de kredietnemer neemt om er zeker van te zijn dat hij de lening aflost, moet je dat teruggeven voordat de dag voorbij is - want wat als hij het nodig heeft voor de nacht?

Wij mogen geen ​​rechter of een vorst vervloeken. Een pasgeboren dier mag niet als een offer worden gebracht tot het ten minste acht dagen oud is. We mogen geen vlees van een dodelijk gewond dier eten.

Wetten voor rechtbanken en rechtspreken

Getuig nooit valselijk tegen iemand, en accepteer geen valse getuigenis van iemand anders. Hier is echter iets interessants: Zelfs als iemand heel erg arm is, mag je geen rechtspreken in zijn voordeel alleen maar omdat je medelijden met hem hebt. Gerechtigheid is gerechtigheid ongeacht onze gevoelens. Accepteer geen omkoping.

Shemitah (sabbatsjaar) en de feestdagen

Gedurende zes jaar kunnen we werken op het land - de grond bewerken, planten, verzorgen van de planten en oogsten van de groenten en het fruit. Maar het zevende jaar, Shemitah, moeten we het land rust geven en mogen we niet op het land werken.

Zes dagen van de week kunnen we het werk doen, maar op de zevende dag, de Sjabbat, moeten we rusten.

Er zijn drie belangrijke feesten gedurende het jaar: Pesach, Sjavoeot en Soekot.

Vlees en melk

Tenslotte is het laatste gebod in deze parasja, dat we vlees en melk gescheiden moeten houden. Nu weten we waarom koshere keukens twee sets van alles hebben, het vaatwerk, de gootsteen en het aanrecht - één voor vlees en één voor melk!

Tot slot

God belooft aan de Joden het land van Israël en Mozes gaat de berg op om de twee tafelen van God te ontvangen. Hij blijft daar veertig dagen en veertig nachten.

Bron: Mishpatim Roundup

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.