BSD

Mikets in een notendop

Genesis 41:1 - 44:17

mikets Farao, de koning van Egypte, is gefrustreerd. Hij had twee dromen - één waarin zeven vette koeien opgeslokt werden door zeven magere koeien, en één waarin zeven dikke aren werden opgeslokt door zeven magere aren - en hij wil weten wat ze betekenen. Hij roept al zijn waarzeggers en tovenaars, maar niemand kan de betekenis van de dromen uitleggen. Dan vertelt de opperwijnschenker aan Farao van de man, Jozef, die hij in de gevangenis heeft ontmoet, die zijn droom en die van het hoofd van de bakkers precies goed had uitgelegd. Dus stuurt Farao boodschappers naar de gevangenis en Jozef wordt voor hem gebracht.

Wanneer Jozef de dromen hoort, legt hij aan Farao hun betekenis uit: Er zullen zeven jaren van overvloed in het land zijn, wanneer er veel voedsel voor iedereen is om te eten. Deze zullen worden gevolgd door zeven jaren van honger, wanneer er geen voedsel zal groeien. Jozef adviseert Farao iemand aan te stellen die verantwoordelijk is voor het opslaan van voedsel tijdens de eerste zeven jaren, zodat er te eten zal zijn tijdens de jaren van honger. Farao is zo onder de indruk van de interpretatie van Jozef en zijn advies dat hij hem tot premier van Egypte benoemt. Hij zal over al het voedsel in het land gaan. Jozef trouwt dan Asenat en ze krijgen twee zonen, Menashe en Efraïm.

De uitleg van Jozef komt uit en in de komende zeven jaar heeft Egypte een overvloed aan extra voedsel, dat Jozef onderbrengt in speciale opslagplaatsen die hij heeft laten bouwen. Wanneer de jaren van hongersnood beginnen, hebben de mensen in alle omliggende landen honger, maar in Egypte is er voedsel voor iedereen.

Nu, terug naar het land Kanaän. Jakob en zijn zonen verhongeren, omdat de hongersnood ernstig is en ze niets te eten hebben. Jakob stuurt ze naar Egypte om eten te kopen, maar hij houdt zijn jongste zoon Benjamin thuis, omdat hij bang voor zijn veiligheid is. Dus tien van Jozefs broers komen in Egypte aan en gaan naar Jozef om te proberen wat graan te kopen. Jozef herkent ze meteen, maar zij hebben geen idee wie hij is - voor zover zij weten, spreken ze gewoon met de premier van Egypte.

Jozef beschuldigt hen ervan spionnen te zijn, en zegt, dat hij niet gelooft, dat ze onschuldig zijn totdat ze Benjamin brengen. De broers overleggen met elkaar, dat zij misschien deze problemen hebben als gevolg van het feit dat ze hun broer Jozef lang geleden als slaaf hebben verkocht. Ze beseffen niet dat Jozef hen begrijpt, omdat ze Hebreeuws spreken. Maar hij begrijpt ze en is zo overweldigd dat hij snel de kamer verlaat terwijl hij in tranen uitbarst. De broers gaan dan terug naar Kanaän om Benjamin te halen, behalve Simon, die door Jozef in de gevangenis is gezet om ervoor te zorgen dat ze terugkomen.

Wanneer ze in Kanaän terugkomen zijn, weigert Jacob Benjamin te laten gaan. Hij zegt: "Is het niet genoeg dat Jozef en Simon al verdwenen zijn? Nu willen jullie ook nog Benjamin?" Maar wanneer het voedsel opraakt en Juda belooft verantwoordelijk voor Benjamin te zijn, stemt Jacob ermee in om hen te laten gaan.

Deze keer is Jozef erg aardig voor hen en nodigt hen uit voor een diner in zijn paleis. Maar dan vertelt hij één van zijn dienaren om zijn speciale zilveren beker in de zak van Benjamin te doen. Toen de broers de volgende ochtend waren vertrokken, stuurde Jozef hen zijn boodschapper achterna. De broers zijn geschokt wanneer ze verdacht worden van diefstal. Zij zeggen: "Waarom zouden we stelen? Ga je gang, zoek maar in onze zakken, we hebben niets meegenomen." Hun zakken worden doorzocht en de beker wordt in de zak van Benjamin gevonden. De broers zijn geschokt en ontzet.

Jozef zegt dat hij, als straf voor de diefstal, Benjamin zal nemen als slaaf. De broers weten dat ze niet kunnen terugkeren zonder Benjamin. Wat gaat er nu gebeuren? We zullen moeten wachten tot volgende week om dit uit te vinden, omdat hiermee de parasja eindigt.

Bron: Mikeitz Roundup

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.