BSD

Parasja Metsora in een notendop

Leviticus 14:1 - 15:33

metsora

Een Metzora is iemand die tsara'at heeft. Deze persoon is onrein en moet de legerplaats (of de stad) verlaten om daar te wachten totdat de tsara'at is verdwenen. Wanneer de priester hem buiten de legerplaats bezoekt en ziet dat hij niet langer tsara'at heeft, dan doet hij bepaalde handelingen met twee vogels, bronwater, een ceder stok, een strook rode wol, en een bundel van het kruid hysop. Dan wast de persoon zijn kleding, scheert zijn haar en dompelt zich onder in het mikwe. Hij is nu rein en kan terugkeren naar de legerplaats.

Huizen kunnen ook aangetast zijn door tsara'at, en weer is het de taak van de priester om dit vast te stellen. Als hij tsara'at ontdekt in de muren van het huis, sluit hij het huis af en wordt het gedurende zeven dagen met rust gelaten. Als de tsara'at is verdwenen, is het huis rein, maar als er niets gebeurt, of als de tsara'at zich heeft uitgebreid, dan worden de getroffen stenen verwijderd en vervangen, de muren opnieuw gepleisterd, en het huis wordt voor nog eens zeven dagen afgesloten. Indien na de tweede week de priester ziet dat de tsara'at zich heeft verspreid, verklaart hij het huis onrein en het wordt verbrand of vernietigd.

Kleding kan ook worden getroffen door tsara'at. De behandeling van een getroffen kledingstuk is vergelijkbaar met die van een huis.

Het einde van parasja bespreekt drie soorten onreinheden en hoe iemand uit elk kan worden gereinigd.

Bron: Metzora Roundup

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.