BSD

Parasja Massee in een notendop

Numeri 33:1-36:13

De parasja van Massei begint met een opsomming van alle 42 pleisterplaatsen die de Joden aandeden op hun tochten door de woestijn. Na die lange lijst, lezen we wat de grenzen, volgens de Tora, van Israël zijn.

De parasja bespreekt een zeer interessante mitswa (gebod) voor de mensen die in het land van Israël gaan wonen (we vervullen dit gebod tegenwoordig niet). Ze moeten zes "vrijsteden" in het Land van Israël bouwen. De steden dienden als een veilige plek voor iedereen die per ongeluk iemand anders had gedood. Bijvoorbeeld als Karel bezig was een boom om te hakken en deze uiteindelijk op iemand viel waardoor die werd gedood. Hij kon dan naar één van de vrijsteden gaan. Eénmaal daar, kon niemand van de familieleden van de man die werd gedood zich wreken op Karel. Hij zou daar veilig zijn.

Dit is het laatste deel in het vierde boek van de Tora. Volgende week beginnen we met het vijfde en laatste boek, Deuteronomium.

Bron: Massei-Roundup

Aantekeningen

Home Malben

printer

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.