BSD

Parasja Lech Lecha in een notendop

Genesis 12:1 - 17:27

lech lecha Abram was de eerste in zijn tijd om te beseffen dat God God was en geen stof, geen afgod, geen zee of de zon was. Hij verspreidde deze boodschap onafgebroken in zijn woonplaats Charan. Op een dag vertelt God hem om zijn stad en het huis van zijn vader te verlaten en te gaan naar het land dat God hem zal laten zien. Dus verlieten Abram en zijn vrouw Saraï samen met zijn neef Lot Charan en reisde naar het land Kanaän, waar God Zich aan hem openbaart en hem vertelt dat hij dit land aan de kinderen van Abram zal geven. Abram bouwt daar een altaar.

Abram en Saraï houden ervan gasten te ontvangen. De tent is aan alle vier zijden open zodat mensen uit alle mogelijke richtingen binnen konden komen. Abram en Saraï voeden en verzorgen al hun gasten en leren hen over God.

Een korte tijd later komt er een hongersnood in het land Kanaän, zodat Abram en Saraï naar Egypte moeten reizen om daar voedsel te krijgen. Daar zeggen ze dat ze broer en zus zijn, omdat Saraï zo mooi is en Abram vreest dat de bewakers van het paleis hem zullen doden om Saraï aan de farao als vrouw te geven. Saraï wordt inderdaad gevangen genomen en naar het paleis gebracht, maar 's nachts stuurt God een plaag naar de farao, waardoor Saraï wordt vrijgelaten. Hij geeft ook veel geschenken aan het echtpaar in de vorm van dieren, goud en zilver en stuurt ze weg.

Terug in Kanaän, gaat Lot in de stad Sodom wonen. Hij wordt gevangen genomen tijdens een plaatselijke oorlog en Abram komt hem te hulp met een klein leger en wonder boven wonder verslaat hij het grote leger van vier koningen. God maakt een verbond met Abram en vertelt hem dat zijn kinderen in ballingschap zullen lijden, maar daarna worden bevrijd en naar het Heilige Land gebracht, dat voor altijd van hen zal zijn.

Klinkt goed? Klinkt geweldig! Maar...Abram en Saraï waren al een lange tijd getrouwd en hebben geen kinderen, en ze worden ouder...dus moedigt Saraï Abram aan om haar dienstmeisje Hagar te trouwen, die een Egyptische prinses was (toen mochten mannen met meer dan één vrouw getrouwd zijn), zodat Abram de kans kreeg een kind te krijgen. Hagar werd zwanger en krijgt een kind dat Ismaël wordt genoemd. Maar Hagar is respectloos jegens Saraï en wordt weggestuurd, maar keert vervolgens terug naar het huis van Abram nadat een engel haar heeft overtuigd om terug te gaan.

Dan belooft God aan Abram dat zijn kinderen zo talrijk zullen zijn als de sterren aan de hemel en het stof van de aarde. God maakt een verbond met Abraham en beveelt hem om zichzelf te besnijden als een teken van het verbond. Vanaf die dag, worden alle Joodse jongens wanneer ze acht dagen oud zijn besneden. God verandert de naam Abram in Abraham en Saraï in Sarah en Abraham vertelt Hij dat ze een kind zullen krijgen dat ze "Isaac" moeten noemen en dat uit Isaac de natie zal voortkomen waaraan God het Heilige Land beloofde. Op dat moment is Abraham 99 jaar oud en Sarah 89.

Door Chani Benjaminson

Bron: Lech-Lecha-Roundup

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer