BSD

Korach in een notendop

Numeri 16:1–18:32

staf In deze parasja lezen we over een triest maar belangrijke verhaal dat zich heeft voorgedaan tijdens het verblijf van het Joodse volk in de woestijn. Sommige jaloerse en kwade mensen probeerden het leiderschap van Mozes uit te dagen, en het rampzalige resultaat leerde al de Joden een belangrijke les.

Korach, naar wie de parasja wordt genoemd, is uit de stam van Levi, dus hij heeft de eer de Kohaniem (priesters) te helpen bij het dragen van de delen van de Mishkan (tabernakel) tijdens het reizen door de woestijn. Maar voor hem is dit niet genoeg; hij is jaloers op Aaron, omdat hij ook een priester wil zijn. Zo krijgt hij een groep mensen aan zijn kant - Dathan en Aviram, de gebruikelijke herrieschoppers, On, de zoon van Peleth, en tweehonderd en vijftig anderen - en hij gaat bij Mozes en Aäron klagen, zeggend: "Waarom zouden jullie twee de leider en de hogepriester zijn? Is niet iedere Jood speciaal? Waarom denk je dat je beter dan alle anderen bent?"

Om te bewijzen dat ze echt waard zijn Kohaniem te zijn, bereiden Korach en zijn mannen het wierookoffer (ketoret) om die in de Mishkan te brengen. Aaron bereidt ook een offer, en beiden staan ze met hun pannen buiten de Mishkan. Plotseling opent de aarde zich en verslond hen die tegen Mozes waren - Korach, Dathan en Aviram - en een vuur verteert alle 250 mensen die probeerden om een wierookoffer brengen.

Alle Joden zagen dit gebeuren en het is voor iedereen duidelijk dat Mozes de echte leider is, door God aangesteld, en dat het alleen een Kohen - Aaron en zijn zonen - is toegestaan ​​om het Ketoret offer te brengen. Maar toen sommige van de Joden nog klaagden, brak er een plaag uit. Aaron haast zich een Ketoret offer te brengen als verzoening voor de mensen en de plaag stopt.

God doet nog een wonder om te bewijzen dat Aaron's familie de enige ware Kohaniem zijn. De staf van Aaron - de stok die hij steeds bij zich had - begon op wonderbaarlijke wijze bloesems en amandelen voort te brengen. Als iedereen ziet dat deze dode stok plotseling uitspruit, is het duidelijk dat Aaron de door God gekozen Kohen is.

Bron: Korach-Roundup

Aantekeningen

Home Malben

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.