BSD

Kedosjiem in een notendop

Leviticus 19:1 - 20:27

Kedoshim betekent "heilig" en de parasja Kedoshim begint ermee dat God ons vertelt: "Je moet heilig zijn, want Ik, je God, ben heilig." Maar hoe kunnen we heilig zijn? Door het doen van de mitswot die God ons geboden heeft. De rest van de parasja Kedoshim geeft ons veel verschillende mitswot waardoor we heilig kunnen zijn. Enkele mitswot in deze parasja zijn:

 1. Lieg niet.
 2. Steel niet.
 3. Zweer niet valselijk.
 4. Houd het loon van uw werknemer niet in - als iemand voor u werkt, betaal hem meteen.
 5. Heb geen wrok.
 6. Neem geen wraak.
 7. Roddel niet over anderen.
 8. Houd de Sabbat.
 9. Sta op wanneer een achtenswaardig iemand binnenkomt.
 10. Geef liefdadigheid aan de armen.
 11. Heb respect voor ouderen.
 12. Wanneer iemand de oogst van zijn akker haalt, moet hij een hoek voor arme mensen overlaten.
 13. Een erg belangrijk gebod: "Heb je naaste lief als jezelf."

Bron: Kedoshim Roundup

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.

kedosjiem