BSD

Jitro Notendop

Exodus 18:1 - 20:23

Jethro, de schoonvader van Mozes, die in Midian woont, hoort het nieuws van alle geweldige wonderen, die God voor het Joodse volk had gedaan, en hij besluit om hem te gaan bezoeken. Zo vertrekt hij, samen met zijn dochter, Mozes' vrouw Tzipporah, en hun twee zonen, Gersom en Eliëzer uit Midian, en gaan naar de woestijn, waar zij Mozes ontmoeten.

Jethro ziet dat Mozes het ongelooflijk druk heeft omdat iedere keer, wanneer de Joden een probleem hebben, of willen begrijpen hoe ze een bepaald gebod moeten doen, ze naar Mozes gaan. En dus beantwoordt Mozes elke dag, van 's morgens tot' s avonds, vragen. Jethro vertelt Mozes dat dit niet is vol te houden en hem zal uitputten. In plaats daarvan stelt hij voor, dat Mozes rechters benoemt, die belast zullen worden met kleinere groepen mensen, en als de rechters hun vragen niet weten te beantwoorden, zullen ze naar hogere rechters moeten gaan, en als die het niet weten, moeten ze naar nog hogere rechters gaan, en daarna pas naar Mozes. Op deze manier zal Mozes alleen de moeilijkste vragen krijgen, en zal hij tijd voor andere dingen hebben. Mozes doet wat zijn schoonvader hem voorstelt, en benoemt de rechters. Dan keert Jethro terug naar Midian en Mozes zwaait hem uit.

Daarna vertrekken de Joden naar een deel van de woestijn dat Sinaï wordt genoemd, waar God hen vertelt dat, wanneer zij de Tora accepteren, zij een uitverkoren en speciaal volk zullen zijn. De Joden antwoorden, "Alles wat God gezegd heeft, zullen wij doen!"Vervolgens moeten zij zich gedurende drie dagen voorbereiden voor een heel geweldige gebeurtenis, die plaats zal vinden op de berg Sinaï. Ook ontvangen zij instructies over de berg. Hij is zo heilig, dat niemand hem mag aanraken, en zij moeten heel voorzichtig zijn om niet te dichtbij te komen.

Op de derde dag, zijn er geweldige donderslagen en bliksemschichten, en alle Joden gaan naar de berg Sinaï. Daar zien ze een dikke wolk over de berg en horen een lange, krachtige stoot op een sjofar. Dan komt God naar de berg en kondigt de Tien Geboden af.

De Tien Geboden zijn de standaard voor het goede in de wereld; hier zijn ze:

  1. Geloof in God
  2. Je mag geen afgoden of andere goden aanbidden
  3. Je mag niet valselijk in de naam van God zweren
  4. Je moet de sabbat houden
  5. Je moet je ouders eren
  6. Je mag niet moorden
  7. Je moet trouw aan je echtgenoot zijn - houd je niet bezig met immoreel gedrag
  8. Je mag niet stelen
  9. Je mag niet vals getuigen tegen iemand anders
  10. Je mag niet jaloers zijn op wat van je naaste is

Toen God de geboden begon uit te spreken, was het te krachtig en te overweldigend voor de Joden om dat te horen. Dus smeekten ze Mozes de Tora van God te ontvangen en daarna de Tora aan hen te vertellen. Toen ging Mozes naar de berg.

Bron: Yitro Roundup

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.