BSD

Ha'azinu in een notendop

Deuteronomium 32:1-52

haazinu Het grootste deel van de Thora lezing van Ha'azinu ("Meeluisteren") bestaat uit een een "lied" van 70 regels door Mozes aan het volk van Israël doorgegeven op de laatste dag van zijn aardse leven.

De hemel en aarde als getuigen aanroepend, spoort Mozes de mensen aan met, "Denk aan de dagen van ouds / Denk aan de jaren van vele generaties / Vraag je vader, en hij zal het je vertellen / vraag de oudsten, en zij zullen het je vertellen "hoe God "ze in een woestijn vond," ze tot een volk maakte en hen koos als Zijn eigen volk, en ze een land van overvloedig schonk. Het lied waarschuwt ook tegen de vele valkuilen - "Yeshurun ​​werd vet en schopte achteruit / je bent vet, dik en vetgemest / hij verliet God, die hem gemaakt had / en versmaadde de Rots van zijn heil" - en de verschrikkelijke rampen die daarvan het resultaat zouden zijn, die Mozes beschrijft wanneer God "zijn gezicht verbergt." Maar aan het eind, belooft hij, dat God het bloed van Zijn dienaren zal wreken, en worden verzoend met Zijn volk en land.

De parasja eindigt met God's instructie aan Mozes de top van de berg Nebo te bestijgen, van waaruit hij het Beloofde Land zal zien alvorens te sterven. "Want jij zult het land voor je zien; maar je zult niet binnengaan in het land, dat Ik aan de kinderen van Israël zal geven. " Bron: Haazinu in a Nutshell

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.