BSD

Emor Notendop

Leviticus 21:1 - 24:23

emor

De parasja begint met ons te vertellen dat een Kohen altijd voorzichtig moet zijn om tahor (rein) te blijven, zodat hij kan dienen in de Heilige Tempel. Om dit te doen, moet hij ervoor zorgen dat hij niet in contact komt met een dood lichaam, omdat die hem onrein zou maken. Hij mag alleen onrein worden door naar een begrafenis of de begraafplaats te gaan wanneer een naast familielid van hem overlijdt. Dat betekent dan zijn vader, moeder, zoon, dochter, broer of ongetrouwde zus. Een Kohen is het ook niet toegestaan ​​om iemand, die eerder getrouwd was en ging scheiden te trouwen.

De hogepriester mag nooit onrein worden, zelfs niet als een naast familielid overlijdt. Ook mag hij niemand trouwen die eerder getrouwd is geweest.

Wanneer een dier (een koe, schaap of geit) het leven geeft aan (een kalf, een lam of een geitje) mag niemand de pasgeborene voor zeven dagen wegnemen. Ook mag een dier en zijn nakomeling niet op dezelfde dag gedood worden.

De Joodse kalender

De Tora vertelt ons vervolgens over de speciale tijden van het jaar op de Joodse kalender.

Eerst bespreekt het de Sjabbat. Zes dagen werken wij en de zevende dag is een rustdag.

Vervolgens Pesach, in de Hebreeuwse maand Nissan. Zeven dagen eten we matzot, en de eerst en de laatste van die dagen zijn rustdagen, waarop wij geen enkel werk mogen doen.

Vervolgens het tellen van de Omer, die begint met Pesach en telt af tot Sjavoeot.

De vijftigste dag van de Omer is het feest van Sjavoet.

Daarna komt Rosj Hasjana, het "hoofd van het jaar" op de eerste dag van Tisrei. Dan blazen we de sjofar.

Tien dagen later is het Grote Verzoendag, Jom Kippoer, een vastendag waarop we bidden en om vergeving voor onze zonden vragen.

Vervolgens is het Sukkot, een vreugdevol feest. We eten dan in een soort tent, de Sukka, en maken een blessing met vier soorten verzamelde planten.

De parasja eindigt door ons te vertellen over iemand die God vervloekt. Mozes vroeg God wat zijn straf moet zijn en God zei dat hij moest worden gedood. We lezen ook dat iemand die een een ander doodt met de dood wordt bestraft en dat iemand die een een mens of een dier pijn doet, geld moet betalen om de kosten te compenseren.

Bron: Emor Roundup

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.