BSD

Eikev in een Notendop

Deuteronomium 7:12–11:25

eikev In de parasja van Eikev ("Omdat"), vervolgt Mozes zijn afsluitende toespraak tot de kinderen Israëls. Hij belooft hen dat, wanneer zij de geboden (mitswot) van de Tora zullen nakomen, zij voorspoedig in het land zullen zijn, dat zij op het punt staan te veroveren en er zich te vestigen, in overeenstemming met God's belofte aan hun voorvaderen.

Mozes berispt ze ook voor hun falen als volk in hun eerste generatie, en herinnert aan de aanbidding van het Gouden Kalf, de opstand van Korach, de zonde van de spionnen, hun woedend maken van God bij Taveirah, Massa en Kivrot Hataavah ("De graven van Lust"). "Jullie zijn opstandig geweest tegen God," zegt hij tegen hen: "sinds de dag dat ik jullie ken." Maar hij spreekt ook van God's vergeving van hun zonden, en de Twee Tafelen van God met zijn tien geboden, die Hij hen gaf na hun bekering.

Hun veertig jaar in de woestijn, zegt Mozes tot het volk, waarbij God aanhoudend hen het dagelijkse manna uit de hemel gaf, was om hen te leren "dat de mens niet leeft bij brood alleen, maar het woord van God doet de mens leven."

Mozes beschrijft het land dat zij op het punt staan binnen te trekken "overvloeiende van melk en honing," gezegend met de "zeven soorten" (tarwe, gerst, wijnstokken, vijgen, granaatappels, olijfolie en dadels), en als de plaats die het brandpunt is van God's voorzienigheid van Zijn wereld. Hij beveelt ze de afgoden van de vroegere meesters van het land te vernietigen, en op te passen dat zij niet hooghartig beginnen te geloven dat door "onze kracht en de sterkte van onze handen wij dit vermogen hebben gekregen."

Een belangrijk deel in onze parasja is het tweede hoofdstuk van de Shema, die het fundamentele gebod (mitzvot) in het eerste hoofdstuk van de Shema, herhaalt, en de beloningen beschrijft van de vervulling van God's geboden en de negatieve resultaten (hongersnood en ballingschap) bij hun verwaarlozing. Het is ook de bron van het voorschrift van het gebed, en omvat een verwijzing naar de opstanding van de doden in de messiaanse tijd.

Bron: Eikev-in-a-Nutshell

Aantekeningen

Home Malben

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Hashgacha pratit is de Goddelijke Voorzienigheid waardoor ons leven geen toevallige gebeurtenissen enz. kent maar dat alles wat er met ons gebeurt en ons overkomt van de Schepper afkomstig is.

Shema Shema Israël zijn de eerste twee woorden uit het midden van het morgen- en avondgebed. Het legt de nadruk op het monotheïsme van het Judaïsme: "Hoor, o Israël! Hashem is onze G-d, Hashem is een" (Deuteronomium 6:4).

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.