BSD

Parasja Devariem in een notendop

Deuteronomium 1:1–3:22

devariem De parasja van deze week is het eerste gedeelte van het laatste boek van de Tora, het boek Devariem. Mozes begint aan het Joodse volk een overzicht te geven van de Tora. Hij vertelt hen over de uittocht uit Egypte en alles wat er gebeurd is toen zij 40 jaar in de woestijn verbleven. Hij moedigt hen aan de Tora en de geboden te gehoorzamen wanneer zij in het land van Israël komen.

Mozes memoreert hoe hij rechters benoemde om hem te helpen oordelen over de mensen omdat het te zwaar was en teveel tijd kostte om het hele volk helemaal alleen te helpen. Hij herinnert het Joodse volk aan hun reizen door de woestijn, aan de spionnen die ze naar het Heilige Land zonden en dat zij er niet langer naar toe wilden na het horen van hun negatieve rapport. En hoe God daarom verordende dat de hele generatie in de woestijn zou moeten sterven en het Heilige Land niet binnen zou gaan.

Mozes herinnert vervolgens het volk aan andere recente gebeurtenissen, zoals, toen de volkeren van Moab en Ammon het Joodse volk niet toestonden door hun land te trekken en over de oorlogen die ze moesten voeren tegen Sichon en Og, de koningen van de Emor en Bashan.

De parasja eindigt met een boodschap van Mozes aan Jozua, de volgende leider van de Joodse mensen die hen naar het Heilige Land zal brengen; hij vertelt hem niet bang te zijn voor de vijanden, want God zal voor hem vechten.

Bron: Devarim-Roundup

Aantekeningen

Home Malben

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.