BSD

Parasja Chukat in een notendop

Numeri 19:1-22:1

chukat De Tora is niet geschreven in de volgorde waarin gebeurtenissen plaatsvonden, en de parasja van deze week springt naar het einde van de veertig jaar in de woestijn, het 38e jaar, om precies te zijn. We leren over een speciale mitswa (gebod) waardoor een Jood die tameh, onrein is weer rein kan worden en dus ​in de Mishkan mag komen. Dit is het gebod van de Parah adumah, de rode koe. Als iemand onrein wordt door contact met een dood lichaam, kan de as van de Parah adumah, samen met cederhout, een tak hysop, en wol, hem reinigen.

Als het volk van Israël aangekomen is in de woestijn Zin overlijdt Mirjam, en droogde de bron van water op, die ze altijd had vanwege haar verdienste. Dus hadden de mensen geen water meer en klaagden daarover bij Mozes. God zei Mozes dat hij de rots moest toespreken en zeggen dat het water voort moest brengen. Maar Mozes sloeg in plaats daarvan met een stok op de rots, en het water gutste eruit. God zei Mozes, dat omdat hij niet precies zijn instructies had opgevolgd, hij niet het beloofde Land van Israël kon binnengaan.

De Joden wilden verder reizen in de richting van Israël, en daarom zonden zij boden naar de koning van Edom met de vraag of zij door het land van Edom mochten trekken, dat op hun route lag. De koning antwoordde dat zij niet door zijn land mochten, en wanneer ze dat probeerden, zou hij iedereen vermoorden. De Joden zeiden dat ze noch voedsel noch water zouden nemen, maar dat ze gewoon de weg zouden nemen om naar de andere kant te komen, maar de koning bleef bij zijn besluit. Dus de Joden moesten een langere route nemen en om het land van Edom trekken.

God vertelde Mozes om Aaron en zijn zoon Elazar mee te nemen naar de berg genaamd de berg Hor. Daar nam Mozes de kleding van Aaron en gaf die aan Elazar, en Aaron ging liggen en stierf. Toen de Joden alleen Mozes en Elazar naar beneden zagen komen, realiseerden ze zich dat Aaron was overleden, en iedereen begon te huilen. Ze rouwden 30 dagen.

De extra lange reis rond het land van Edom ontmoedigde de Joden, en ze klaagden weer bij Mozes. Vervolgens vielen giftige slangen het kamp aan, ​​en God zei Mozes een koperen slang hoog op een paal te zetten. Iedereen die gebeten was en naar de koperen slang van Mozes keek werd vervolgens genezen.

De Joden zingen een danklied voor God voor de bron die hen in de woestijn van water voorziet.

Nu bereiken de Joden een ander land dat ze moeten passeren. Dus sturen ze een bericht naar Sichon, de koning van de Amorieten, om door zijn land te mogen gaan. Deze keer, zegt Sichon niet alleen nee, maar hij trok op om de Joden te beoorlogen. Ze vochten terug en wonnen, en verkregen al zijn drie landen. Dan kwam Og, koning van Bazan, om met de Joden te vechten en de Joden wonnen en ook veroverden zij zijn land.

Bron: Chukat Roundup

Aantekeningen

Home Malben

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.