BSD

Chayei Sarah in een notendop

Genesis 23:1 - 25:18

De parasja begint met een trieste gebeurtenis: Sarah sterft op de leeftijd van 127 jaar. Abraham is heel triest en rouwt over haar overlijden. Hij koopt een stuk grond waar hij haar begraaft en wat de grot van Machpela in de stad Hebron wordt genoemd. Hij betaalt 400 zilveren shekel. Dit is de plek waar al onze patriarchen (Adam, Abraham, Isaac en Jakob) en aartsmoeders (Eva, Sarah, Rebecca en Lea) werden begraven.

Isaac is nu veertig jaar oud en ongetrouwd. Abraham vraagt zijn vertrouwde dienaar Eliëzer naar Charan, Abrahams geboortestad te gaan om een vrouw voor Isaac te vinden. Eliëzer neemt veel mooie sieraden en geschenken mee voor de toekomstige vrouw. Maar hoe zal hij haar vinden? Er waren veel meisjes in Charan! Dus vraagt hij God om een teken om hem te laten weten welk meisje de juiste keuze voor Isaac is. Het teken is dat als hij een meisje zal vragen om water te drenken uit de bron, zij ook aan zal bieden om water aan de kamelen te geven.

Nu, Rebecca (herinner je dat haar geboorte in de parasja Wajera van vorige week werd genoemd!), komt en biedt Eliëzer aan om de kamelen water te geven en zij nodigt hem in het huis van haar vader. Wanneer Eliëzer om haar hand vraagt in opdracht van Rebecca's oudoom Abraham, zegt Rebecca ja. Ze was blij om een rechtvaardig en vriendelijk persoon, zoals Isaac te trouwen en weg te gaan bij haar familie die niet erg eerlijk noch rechtvaardig was.

Rebecca reist met Eliëzer naar het land Kanaän en trouwt met Isaac. Toen Isaac haar trouwde begreep hij dat zij de juiste vrouw voor hem was en voelt zich een beetje beter na het verlies van zijn moeder Sara. Waarom? Toen Sarah leefde gebeurden er elke week drie grote wonderen: de challah die ze bakte voor Sabbat bleef vers van de ene week naar de volgende; de kaarsen die zij op vrijdagavond aanstak bleven de hele week branden; en er was een wolk rond haar tent, dat een teken was dat God de hele tijd aanwezig was. Toen ze overleed stopten deze wonderen; na het huwelijk van Isaac en Rebecca kwamen ze terug. Dat was voor Isaac het teken dat ze de juiste voor hem was - dat Rebecca vroom en rechtvaardig was, net als Sarah!

Abraham hertrouwt met Keturah die eigenlijk Hagar is, de vrouw waarmee Abraham getrouwd was voordat hij en Sarah Isaac kregen. Waarom de nieuwe naam? Omdat ze zich bekeerd heeft van haar slechte wegen en een nieuw leven was begonnen als een beter mens. Aan het einde van de parasja leren we dat Abraham sterft op de leeftijd van 175 jaar en naast Sara in de spelonk van Machpela in Hebron wordt begraven.

Door Chani Benjaminson

Bron: Parshah Roundup

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer