BSD

Beshalach Notendop

Exodus 13:17 - 17:16

beshalach

Uiteindelijk liet de Farao, in de de parasja van vorige week, na jaren van slavernij en al de tien plagen die God uitgoot over de Egyptenaren, de Joden uit Egypte vertrekken. Maar in de sidra van deze week, zijn de Joden amper uit Egypte vertrokken, of de Farao bedenkt zich en begint hen na te jagen!

Nu ligt voor de Joden de zee, en achter hen is Farao met duizenden soldaten. Als ze vooruit gaan zullen ze verdrinken, maar als ze zich omdraaien, of niets doen, zal de Farao en zijn leger hen bereiken en zullen zij gedwongen worden terug te keren naar Egypte. Wat moeten ze doen?! Ze zitten in de val!

God vertelt Mozes zijn stok te nemen en uit te strekken over de zee. Mozes doet het, en er gebeurt een geweldig wonder - de zee splitst, waardoor de Joden op het droge er door kunnen lopen! De Egyptenaren proberen om de Joden in de zee te volgen, maar de zee begint terug te stromen en zij verdrinken.

Toen de Joden aan de andere kant waren gekomen, zongen ze een danklied voor God, vreselijk dankbaar zijnde voor de wonderbaarlijke wijze waarop ze werden gered.

Nu de Joden in de woestijn zijn gekomen, zijn ze bang dat ze niets te eten hebben. Dus stuurt God kwartels voor de Joden als vlees om te eten, en elke ochtend ligt er een speciaal soort voeding, Manna genaamd, op de grond. De Joden verzamelen elke dag een portie Manna, maar op vrijdag is er een dubbele portie voor de Sjabbat. Dan slaat Mozes op een rots en het wordt een fontein, waardoor de Joden water hebben.

Dan valt een volk, Amalek genaamd, de Joden aan. Mozes stuurt Joshua om een ‚Äč‚Äčleger uit de Joden samen te stellen om met hen te gaan vechten. Joshua doet dit, en hij wint het van de Amalekieten. Maar God is erg boos, en belooft nooit te vergeten wat Amalek aan de Joden heeft gedaan, dat zij de eerste waren die hen aanvielen in de woestijn.

Bron: Beshalach Roundup

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.